Redovisning av kommunala pensioner

Datum/Tid
Datum: 24 okt, 2018
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Freys Hotel


Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med redovisning av kommunala pensioner, eller på annat sätt kommer i kontakt med liknande frågor, och som behöver en övergripande kunskap om redovisning av pensionsskuld och olika pensionsbegrepp. Utbildningen hålls i samverkan med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Syfte

Kursen ger dig en ökad förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen.

Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar och periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar och deklaration av löneskatt
  • Årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen
  • På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ekonom, redovisningsansvarig eller ekonomichef och som arbetar med redovisning av kommunala pensioner.

Pris

5 500 kronor exkl moms

Arrangör

KPA Pension

Sista anmälningsdag

24 sep, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av kommunala pensioner

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png