Redovisning av kommunala pensioner

Kursform: KPA Pension
Mer information om kursen: Redovisning av kommunala pensioner 

Datum & Tid

Datum: 24 okt, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Freys Hotel

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med redovisning av kommunala pensioner, eller på annat sätt kommer i kontakt med liknande frågor, och som behöver en övergripande kunskap om redovisning av pensionsskuld och olika pensionsbegrepp. Utbildningen hålls i samverkan med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Syfte

Kursen ger dig en ökad förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen.

Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar och periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar och deklaration av löneskatt
  • Årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen
  • På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ekonom, redovisningsansvarig eller ekonomichef och som arbetar med redovisning av kommunala pensioner.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
24 sep, 2018
Anmälan
Pris

5 500 kronor exkl moms

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram