Redovisning av kommunala pensioner

Datum/Tid
Datum: 10 okt, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Freys Hotel


Den här kursen håller vi i samverkan med KPA Pension. Den syftar till att ge dig en ökad förståelse för de pensionsbegrepp som du möter i det dagliga arbetet och som används i årsredovisningen.

 Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar och periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar och deklaration av löneskatt
  • Årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ekonom, redovisningsansvarig eller HR-chef och arbetar med redovisning av kommunala pensioner eller på annat sätt kommer i kontakt med liknande frågor.

Kursledare

Ola Eriksson: Kommunalekonomernas förening. Ola har lång och gedigen erfarenhet inom området kommunal ekonomi och redovisning vilket inkluderar normering av gällande lagstiftning, praxisstudier och författarskap inom området.

Sven Lannhard: Chef Pensionsskuldsenheten KPA Pension. Sven har lång erfarenhet av arbete med kommunala pensionskostnader och även erfarenhet från andra försäkringsbolag som Alecta, SPP och Skandia.

Pris

Pris: 5 500 kr. exkl. moms

Arrangör

KPA

Sista anmälningsdag

15 sep, 2019

Anmälan

Boka

(Länk till KPA:s hemsida)

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av kommunala pensioner

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png