Redovisning av leasing

Datum/Tid
Datum: 25 mar, 2019
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Saturnus Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en temadag kring leasing. Den vänder sig till ekonomer som arbetar med hantering och redovisning av leasing och hyresavtal. Den lämpar sig även för andra grupper som hanterar leasingavtal i sitt dagliga arbete, t ex inköpare/upphandlare, IT-chefer, m.m.

 

Innehåll

Under år 2003 kom Rådet för kommunal redovisning med en rekommendation kring hur kommuner och landsting skall hantera leasing och hyresavtal. Praxisstudier visar att många kommuner och landsting fortfarande inte tillämpar rekommendationen. För att öka kunskapen kring leasing inbjuder KEF till en temadag kring leasing. Under dagen kommer vi att belysa leasing- och hyresavtal utifrån både ett redovisnings- och ett affärsmässigt perspektiv.

 

Program

Program – Redovisning av leasing (pdf)

Dagen kommer att behandla leasing utifrån fyra perspektiv:

  • Leasingens grunder. Utvärdering, upprättande och kontroll av leasingavtal.
  • Klassificering, värdering och redovisning av leasing- och hyresavtal enligt rekommendation 13:2 från RKR.
  • Upprättande av redovisningsunderlag och noter inför bokslut med uppdelning på operationell respektive finansiell leasing.

Under dagen lämnas utrymme för diskussion och frågeställningar.

 

Föreläsare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening samt Claes Brander, Leaseright. Leaseright är ett företag som kartlägger leasingengagemang samt upprättar bokslutsunderlag maskinellt åt kommuner, landsting och företag.

Pris

Medlem: 3 450 kr
Icke-medlem: 4 150 kr

Boka senast 23 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

23 feb, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av leasing

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png