Redovisning av leasing

Form: KEF
Mer information: Redovisning av leasing 

Datum & Tid

Datum: 21 okt, 2022 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Lär dig grunderna i redovisning av leasing. Rådet för kommunal redovisning har både rekommendation och en idéskrift hur redovisningen av leasing ska gå till. Hur ska du redovisa finansiella och operationella leasingavtal? Hur är det med hyror?

Kursen är anpassad efter fördjupningsnivån i ”Av KEF certifieras kommunalekonom”. Kunskaperna som kursen ger går att verifiera via särskilda kunskapstest som ingår i kursavgiften.

Innehåll

Program - Redovisning av leasing (pdf)

Vi går igenom vad som kännetecknar en finansiell respektive operationell leasing. Vilka parametrar påverkar beräkningen av en finansiell lease? Vilka effekter får en finansiell lease jämfört med en operationell lease i kommunens balansräkning och resultaträkning? Praktisk genomgång hur du ska redovisa och beräkna kommunens leasingavtal.

Genom att deltagit på utbildningen så är nästa kunskapstest som erbjuds för denna kurs gratis. Anmälan måste dock göras separat via länken nedan. Välj alternativ att du deltagit på kursen, vid anmälan till kunskapstest.

Du lär dig följande:

  • Generella begrepp inom redovisning av leasing
  • Hur sker konteringen av leasing i bokföringen på BR och RR
  • Sale- and leaseback
  • Vad händer när hyreseavtal förlängs
  • Vad ska noterna i årsredovisningen innehålla
  • Vad gör kommunen som leasegivare

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som sysslar med redovisning eller budgetering centralt i kommunen. Du kan också vara controller eller ekonom som berörs av leasing av tillgångar eller andra hyresavtal.

 

Föreläsare

Marcus Johansson är redovisningsspecialist på Aspia med ett särskilt fokus på svensk redovisning för kommuner/regioner och bolag. Han är sedan 2017 ledamot i RKRs expertgrupp och har med andra ord varit med att ta fram och uppdatera samtliga rekommendationer med anledning av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Marcus var också huvudansvarig för framtagandet av RKRs idéskrift om leasing som presenterades på SKRs bokslutsdagar i december 2020. Marcus har sin bakgrund som auktoriserad revisor på PwC, men har också jobbat på Bokföringsnämnden samt är medlem i FARs operativa grupp för finansiell rapportering - redovisning.

Kursledare

Göran Andersson har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har varit aktiv inom social, utbildning, samhälle och central verksamhet. Med erfarenhet från dessa områden både som ekonom, controller, ledare och förvaltningschef har Göran lång erfarenhet att delge deltagarna. Han verkar numera på Kommunalekonomernas förening (KEF) och är utbildad coach.

Information

Sista anmälningsdag
14 okt, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 4 400 kr
Icke-medlem: 5 400 kr

Boka senast 21 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram