Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Materiella anläggningstillgångar 

Datum & Tid

Datum: 7 nov, 2017 Tid: 09:30 - 16:15

Plats: Scandic Opalen

Välkommen till en intressant dag med genomgång av materiella anläggningstillgångar samt hanteringen kring komponent-avskrivning. Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar. Avsnitt som berörs är, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggningsreskontror, inventarier samt praktiska exempel.

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar. Vi kommer att ge svar på många frågor och ge möjlighet att ställa frågor samt diskussion och erfarenhetsutbyte. Föreläsare är Ola Eriksson och Nils-Hugo Johansson.

Under dagen kommer följande programpunkter att behandlas:

  • Generella begrepp, intäkt, Vi går igenom grundläggande begrepp inom anläggningsredovisning, gällande regler samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning RKR.
  • Vad skall aktiveras? Den klassiska frågan var gränsen mellan underhåll och investering går, detta är med på agendan. Var går gränsen för vad som skall aktiveras utifrån belopp? Hur hanterar vi klump inköp av t.ex. inventarier ”samlade inköp”. Tillkommande utgifter i ett senare läge, hur aktiverar vi dessa? Bl.a. vilka förändringar innebär införandet av komponentavskrivning, hur skall man se på ev. restvärden. Hur ska vi hantera mark och markanläggning?
  • Avskrivningsmetoder, Genomgång av olika metoder för avskrivning. Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete.
  • Vad är en komponent? När ska man välja att dela upp? Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete, vilka beloppsgränser ska tillämpas? Hantering av befintliga anläggning, vilka anläggning som vi redan har ska vi införa komponentavskrivning på? Alla eller ett urval?
  • Avskrivningstider, nyttjandetid, Vad är rätt nyttjandeperiod och avskrivningstid? Vilka nyttjandeperioder är rimliga för resp. komponent?
  • Anläggningsredovisning och reskontra samt hantering av inventarier, Under denna punkt från vi en kort beskrivning hur man bäst använder reskontrasystemen för komponentavskrivning. Hur ska omläggningen göras? Under denna punkt för vi resonemang om hur man bäst utnyttjar sin anläggningsreskontra. Vi diskutera också rutiner för hantering av inventarier.
  • Vad behöver redovisas i årsredovisningen? Slutligen går vi igenom vad lagstiftning, rekommendation och praxis ställer för krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
6 okt, 2017
Pris

Medlem: 3 200 kr
Icke-medlem: 3 700 kr

Boka före den 15 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram