Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Datum/Tid
Datum: 16 okt, 2018
Tid: 09:30 - 16:15

Ort
S:t Gertruds Konferens


Välkommen till en intressant dag med genomgång av materiella anläggningstillgångar samt hanteringen kring komponentavskrivning.

Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar. Avsnitt som berörs är, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggnings-reskontror, inventarier samt praktiska exempel.

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar.Vi kommer att ge svar på många frågor och ge möjlighet att ställa frågor samt diskussion och erfarenhetsutbyte. Föreläsare är Ola Eriksson och Nils-Hugo Johansson.

Under dagen kommer följande programpunkter att behandlas;

  • Generella begrepp, intäkt, Vi går igenom grundläggande begrepp inom anläggningsredovisning, gällande regler samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning RKR.
  • Vad skall aktiveras? Den klassiska frågan var gränsen mellan underhåll och investering går, detta är med på agendan. Var går gränsen för vad som skall aktiveras utifrån belopp? Hur hanterar vi klump inköp av t.ex. inventarier ”samlade inköp”. Tillkommande utgifter i ett senare läge, hur aktiverar vi dessa? Bl.a. vilka förändringar innebär införandet av komponentavskrivning, hur skall man se på ev. restvärden. Hur ska vi hantera mark och markanläggning?
  • Avskrivningsmetoder, Genomgång av olika metoder för avskrivning. Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete.
  • Vad är en komponent? När ska man välja att dela upp? Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete, vilka beloppsgränser ska tillämpas?
  • Hantering av befintlig anläggning, vilka anläggning som vi redan har ska vi införa komponentavskrivning på? Alla eller ett urval?
  • Avskrivningstider, nyttjandetid, Vad är rätt nyttjandeperiod och avskrivningstid? Vilka nyttjandeperioder är rimliga för resp. komponent?
  • Anläggningsredovisning och reskontra samt hantering av inventarier, Under denna punkt från vi en kort beskrivning hur man bäst använder reskontrasystemen för komponentavskrivning. Hur ska omläggningen göras?Under denna punkt för vi resonemang om hur man bäst utnyttjar sin anläggningsreskontra. Vi diskutera också rutiner för hantering av inventarier.
  • Vad behöver redovisas i årsredovisningen? Slutligen går vi igenom vad lagstiftning, rekommendation och praxis ställer för krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

Ladda ner hela programmet här >>

Pris

Medlem: 3 200 kr
Icke-medlem: 3 700  kr

Boka före den 17 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

17 sep, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png