Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Datum/Tid
Datum: 6 okt, 2020
Tid: 09:00 - 15:30

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar.

 

Avsnitt som berörs är, vad ska tas med i anskaffningsvärdet, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggnings-reskontror, inventarier samt praktiska exempel. Vi går igenom Rådet för kommunalredovisnings rekommendationer som berör materiella anläggningstillgångar.

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar.

Vi kommer att ge svar på många frågor och ge möjlighet att ställa frågor samt diskussion och erfarenhetsutbyte.  Föreläsare är Ola Eriksson och Göran Andersson.

 

Kursinnehåll: Redovisning av materiella anläggningstillgångar (pdf)

 

Innehåll

  • Generella begrepp, Vi går igenom grundläggande begrepp inom anläggningsredovisning, gällande regler samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning RKR.

 

  • Vad skall aktiveras? Vad får/ska tas med i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar och vad ska redovisas som kostnad. Hur ska leasing hanteras?

 

  • Avskrivningsmetoder, Genomgång av olika metoder för avskrivning. Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete.

 

  • Vad är en komponent? När ska man välja att dela upp? Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete, vilka beloppsgränser ska tillämpas?

 

  • Avskrivningstider, nyttjandetid, Vad är rätt nyttjandeperiod och avskrivningstid? Vilka nyttjandeperioder är rimliga för resp. objekt? Hur kan en rutin för systematisk omprövning se ut. Rutinen ska vara dokumenterad och ingå i systemdokumentationen from 2019!

 

  • Anläggningsredovisning och reskontra samt hantering av inventarier
    Under denna punkt för vi resonemang om hur man bäst utnyttjar sin anläggningsreskontra. Vad är räkenskapsinformation och vad kan gallras när? Vi diskutera också rutiner för hantering av inventarier.

 

  • Vad behöver redovisas i årsredovisningen? Slutligen går vi igenom vad lagstiftning, rekommendation och praxis ställer för krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

 

Pris

Medlem: 3 500 kr
Icke-medlem: 4 200 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

29 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png