Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Datum/Tid
Datum: 7 maj, 2020
Tid: 09:30 - 16:00


Plats: Distansutbildning

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

 

Välkommen till en intressant dag med genomgång av materiella anläggningstillgångar samt hanteringen kring komponentavskrivning.

Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar.

 

Avsnitt som berörs är, vad ska tas med i anskaffningsvärdet, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggnings-reskontror, inventarier samt praktiska exempel. Vi går igenom Rådet för kommunalredovisnings nya rekommendationer som berör materiella anläggningstillgångar.

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar.

Vi kommer att ge svar på många frågor och ge möjlighet att ställa frågor samt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Föreläsare är Ola Eriksson och Nils-Hugo Johansson.

 

Kursinnehåll – Redovisning av materiella anläggningstillgångar (pdf)

 

Under dagen kommer följande programpunkter att behandlas; 

  • Generella begrepp, Vi går igenom grundläggande begrepp inom anläggningsredovisning, gällande regler samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning RKR.

 

  • Vad skall aktiveras? Den klassiska frågan var gränsen mellan underhåll och investering går, detta är med på agendan. Var går gränsen för vad som skall aktiveras utifrån belopp? Hur hanterar vi klump inköp av t.ex. inventarier ”samlade inköp”. Tillkommande utgifter i ett senare läge, hur aktiverar vi dessa? Bl.a. vilka förändringar innebär införandet av komponentavskrivning, hur skall man se på ev. restvärden. Hur ska vi hantera mark och markanläggning?

 

  • Avskrivningsmetoder, Genomgång av olika metoder för avskrivning. Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete.

 

  • Vad är en komponent? När ska man välja att dela upp? Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete, vilka beloppsgränser ska tillämpas?

 

  • Hantering av befintliga anläggning, vilka anläggning som vi redan har ska vi införa komponentavskrivning på? Alla eller ett urval?

 

  • Avskrivningstider, nyttjandetid, Vad är rätt nyttjandeperiod och avskrivningstid? Vilka nyttjandeperioder är rimliga för resp. objekt? Hur kan en rutin för systematisk omprövning se ut. Rutinen ska vara dokumenterad och ingå i systemdokumentationen from 2019!

 

  • Anläggningsredovisning och reskontra samt hantering av inventarier
    Under denna punkt för vi resonemang om hur man bäst utnyttjar sin anläggningsreskontra. Vad är räkenskapsinformation och vad kan gallras när? Vi diskutera också rutiner för hantering av inventarier.

 

  • Vad behöver redovisas i årsredovisningen? Slutligen går vi igenom vad lagstiftning, rekommendation och praxis ställer för krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

 

 

Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka senast 13 mars och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

1 maj, 2020

Anmälan

Boka

 

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

 

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar, med undantag för två kurser: ”Coachande förhållningssätt” samt ”Arkivering och hantering av räkenskapsinformation”. Dessa två kurser innehåller moment som gör att de inte fungerar att genomföra som distanskurs och flyttas i stället till hösten. 

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer