Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Datum/Tid
Datum: 7 maj, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Stockholm


Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar. Avsnitt som berörs är, vad ska tas med i anskaffningsvärdet, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggnings-reskontror, inventarier samt praktiska exempel. Vi går igenom Rådet för kommunalredovisnings nya rekommendationer som berör materiella anläggningstillgångar.

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar.

 

Program kommer inom kort!

 

 

Pris

Prisuppgifter kommer inom kort.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

6 apr, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png