Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Datum/Tid
Datum: 17 okt, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Scandic Crown


Program – Redovisning av materiella anläggningstillgångar (pdf) 

 

Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar. Avsnitt som berörs är, vad ska tas med i anskaffningsvärdet, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggnings-reskontror, inventarier samt praktiska exempel. Vi går igenom Rådet för kommunalredovisnings nya rekommendationer som berör materiella anläggningstillgångar.

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar.

Vi kommer att ge svar på många frågor och ge möjlighet att ställa frågor samt diskussion och erfarenhetsutbyte.  Föreläsare är Ola Eriksson och Nils-Hugo Johansson.

 

Innehåll

Under dagen kommer följande programpunkter att behandlas;

 

  • Generella begrepp, Vi går igenom grundläggande begrepp inom anläggningsredovisning, gällande regler samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning RKR.

 

  • Vad skall aktiveras? Den klassiska frågan var gränsen mellan underhåll och investering går, detta är med på agendan. Var går gränsen för vad som skall aktiveras utifrån belopp? Hur hanterar vi klump inköp av t.ex. inventarier ”samlade inköp”. Tillkommande utgifter i ett senare läge, hur aktiverar vi dessa? Bl.a. vilka förändringar innebär införandet av komponentavskrivning, hur skall man se på ev. restvärden. Hur ska vi hantera mark och markanläggning?

 

  • Avskrivningsmetoder, Genomgång av olika metoder för avskrivning. Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete.

 

  • Vad är en komponent? När ska man välja att dela upp? Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete, vilka beloppsgränser ska tillämpas?

 

  • Hantering av befintliga anläggning, vilka anläggning som vi redan har ska vi införa komponentavskrivning på? Alla eller ett urval?

 

  • Avskrivningstider, nyttjandetid, Vad är rätt nyttjandeperiod och avskrivningstid? Vilka nyttjandeperioder är rimliga för resp. objekt? Hur kan en rutin för systematisk omprövning se ut. Rutinen ska vara dokumenterad och ingå i systemdokumentationen från och med 2019!

 

  • Anläggningsredovisning och reskontra samt hantering av inventarier
    Under denna punkt för vi resonemang om hur man bäst utnyttjar sin anläggningsreskontra. Vad är räkenskapsinformation och vad kan gallras när? Vi diskutera också rutiner för hantering av inventarier.

 

  • Vad behöver redovisas i årsredovisningen? Slutligen går vi igenom vad lagstiftning, rekommendation och praxis ställer för krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

 

Pris

Medlem: 3 500 kr
Icke-medlem: 4 500 kr

Boka senast 2 september och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

17 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png