Materiella anläggningstillgångar

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 5 maj, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Lär dig grunderna i redovisning av materiella anläggningstillgångar. Det är viktigt att redan vid kalkylering och budgetering vet hur slutresultatet i redovisningen blir. Från och med 2019 gäller Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella anläggningstillgångar, vilket medfört förändringar.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Materiella anläggningstillgångar (pdf)

Vi börjar med att gå igenom materiella anläggningstillgångar. Vad är en materiell anläggningstillgång och vad ska tas som kostnad. Vi går igenom Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella anläggningstillgångar. Utöver detta kommer immateriella anläggningstillgångar, nedskrivning och leasing beröras.

 

Du lär dig följande:

  • Generella begrepp inom investeringsverksamheten
  • Komponentavskrivningar
  • När är det en investering en anläggningstillgång och när är det en direkt kostnad
  • När och hur görs nedskrivningar och utrangeringar
  • Skillnaden i bedömning av vad som är materiell och immateriell tillgång
  • Spelar finansieringen av en materiell anläggningstillgång någon roll? Köp eller leasing.
  • Några viktiga delar att tänka på i årsredovisningen rörande anläggningstillgångar

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som sysslar med redovisning eller budgetering centralt i kommunen. Du kan också vara controller eller ekonom som berörs av investeringar i materiella anläggningstillgångar.

 

Föreläsare

Göran Andersson har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har varit aktiv inom social, utbildning, samhälle och central verksamhet. Med erfarenhet från dessa områden både som ekonom, controller, ledare och förvaltningschef har Göran lång erfarenhet att delge deltagarna. Han verkar numera på Kommunalekonomernas förening (KEF) och är utbildad coach med stort intresse för ledarskap.

Hans Petersson är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

 

Information

Sista anmälningsdag
26 apr, 2021
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 5 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram