Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Materiella anläggningstillgångar 

Datum & Tid

Datum: 16 maj, 2017 Tid: 09:30 - 16:15

Plats: Saturnus Konferens

Välkommen till en intressant dag med genomgång av materiella anläggningstillgångar samt hanteringen kring komponentavskrivning. Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar. Avsnitt som berörs är, metoder för avskrivning, komponentavskrivning, avskrivningstider/nyttjandetid, kopplingen till anläggningsreskontror, inventarier samt praktiska exempel. Vi kommer att ge svar på många frågor och ge möjlighet att ställa frågor samt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Program

 • Generella begrepp, intäkt
  Vi går igenom grundläggande begrepp inom anläggningsredovisning, gällande regler samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning RKR.
 • Vad skall aktiveras?
  Den klassiska frågan var gränsen mellan underhåll och investering går, detta är med på agendan. Var går gränsen för vad som skall aktiveras utifrån belopp? Hur hanterar vi klump inköp av t.ex. inventarier ”samlade inköp”. Tillkommande utgifter i ett senare läge, hur aktiverar vi dessa? Bl.a. vilka förändringar innebär införandet av komponentavskrivning, hur skall man se på ev. restvärden. Hur ska vi hantera mark och markanläggning?
 • Avskrivningsmetoder
  Genomgång av olika metoder för avskrivning. Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete.
 • Vad är en komponent?
  När ska man välja att dela upp? Vi kommer att klara ut begreppet komponentavskrivning och vad det innebär i praktiskt arbete, vilka beloppsgränser ska tillämpas?
 • Hantering av befintliga anläggningar
  vilka anläggning som vi redan har ska vi införa komponentavskrivning på? Alla eller ett urval?
 • Avskrivningstider, nyttjandetid
  Vad är rätt nyttjandeperiod och avskrivningstid? Vilka nyttjandeperioder är rimliga för resp. komponent?
 • Anläggningsredovisning och reskontra samt hantering av inventarier
  Under denna punkt från vi en kort beskrivning hur man bäst använder reskontrasystemen för komponentavskrivning. Hur ska omläggningen göras? Under denna punkt för vi resonemang om hur man bäst utnyttjar sin anläggningsreskontra. Vi diskutera också rutiner för hantering av inventarier.
 • Vad behöver redovisas i årsredovisningen?
  Slutligen går vi igenom vad lagstiftning, rekommendation och praxis ställer för krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

Målgrupp

Temadagen riktar sig till dig som i din ekonomroll har ansvar för eller arbetar med redovisning av anläggningstillgångar.

Föreläsare

Föreläsare är Ola Eriksson och Nils-Hugo Johansson, Kommunalekonomernas förening (KEF).

Kursinformation

Sista anmälningsdag
18 apr, 2017
Anmälan
Pris

Medlem: 3 200  kr
Icke-medlem: 3 700  kr

Boka före den 24 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram