Redovisning för ekonomiassistenter, fördjupning

Datum & Tid

Datum: 15 feb, 2022 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en kurs i fördjupad redovisning för med målgruppen ekonomiassistenter. Utbildningen vänder sig till i första hand till centralt placerade ekonomiassistenter som vill fördjupa och uppdatera sina kunskaper i redovisning. Den är en fördjupning av kursen ”Grundkurs i ekonomi för ekonomiassistenter” som också finns i KEF:s kursutbud.

 

Kursinbjudan: Redovisning för ekonomiassistenter, fördjupning (pdf)

Varför en redovisningsutbildning för ekonomiassistenter?

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Samtidigt har i många fall inte assistenten fått en nödvändig utbildning som ger förståelse och kunskaper kring den relativt komplexa redovisningen. Detta gör att assistenten ibland har svårt att sätta in sina delar i helheten, vilket ibland kan vara effektivtshämmande. Assistenterna bör ha samma goda kunskaper i redovisning som ekonomerna på avdelningen.

KEF har därför tagit fram en utbildning som ger ekonomiassistenten en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i redovisning. Utbildningen innehåller ett antal föreläsningar och övningar som kretsar kring grundläggande lagstiftning, teoretiska resonemang och hur olika metoder och modeller tillämpas i praktiken.

 

Föreläsare

Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi. Han är också kursansvarig för grundkurs i ekonomi för ekonomiassistenter i KEF:s utbud.

Information

Sista anmälningsdag
8 feb, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 3 000 kr
Icke-medlem: 3 500 kr

Boka senast 20 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram