Resursfördelning inom skolans område

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Resursfördelning inom skolans område 

Datum & Tid

Datum: 12 mar, 2018 Tid: 10:45 - 16:00

Plats: Svenska mässan

Välkommen till en intressant och lärorik konferens för ekonomer och skolledare/rektorer inom skolområdet.

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom bl.a. tillhandahållande av kompetensutveckling.

Syftet med konferensen är att belysa ett antal olika fall av resursfördelning. Dessutom vill vi gärna skapa en mötesplats för ekonomer och skolledare/rektorer kring resursfördelningen.

Ur innehållet

  • Under dagen kommer vi att beskriva olika modeller kring resursfördelning. Vi börjar med att klara ut vilka spelregler som finns kring resursfördelning. Lika villkor från skollagens bestämmelser skapar ett behov av en tydligt och genomtänkt modell, vilka parametrar är viktiga att få med i modellen. Vidare berör vi vilka spelregler som gäller inom den egna organisationen, får man tillägg på resurserna om antalet elever/barn ökar? Vilken ersättning får man per elev/barn i olika åldersgrupper?
  • Hur görs en transparant och tydlig resursfördelning utifrån Lika villkors-reglerna från skollagen, vi får en beskrivning från en kommun.
  • På vilket grunder sätts ersättningen för olika åldersgrupper inom skolan. Vilka funktioner görs i enhet för alla skolenheter, t.ex. psykolog, kurator m.fl.
  • Under de senaste åren har mycket diskussion och utredande kommit fram till att vi måste kompensera enheter med ”svåra förutsättningar”, socioekonomisk omfördelning. Med hjälp av vilka socioekonomiska parametrar kan vi utjämna och skapa lika villkor för skolor med olika förutsättningar, vi får höra en kommuns lösning och hur detta fungerar.

Föreläsare

  • Mona Fridell, SKL
  • Pia Kron, Danderyds kommun
  • Dan Pettersson, Trollhättans stad
  • Birgitta Forssman, Helsingborgs stad
  • Nils-Hugo Johansson, KEF

Nordiska skolledarkongressen 13-14 mars

 

Vårt samarbete med Kvalitetsmässan innebär bl a att vi samplanerar ett urval av vårt utbud av seminarier och konferenser. Direkt efter vårt seminarium har du möjlighet att även anmäla dig och delta på Nordiska skolledarkongressen. Vi har lagt vårt seminarium om resursfördelning inom skolans område i anslutning till den Nordiska skolledarkongressen i Göteborg. Klicka här för program.  Vår tanke med detta är att du som arbetar inom skolans område även ska ha möjlighet att besöka skolledarkongressen den 13-14 mars.

Framtidsutmaningarna för skolan har nog aldrig varit större eller svårare än idag. På Skolledarkongressen har du möjlighet att ta del av föreläsningar om dessa frågor. För oss ekonomer är det av högsta vikt att vi är delaktiga och engagerar oss i verksamhetens utmaningar.

Läs mera om Nordiska skolledarkongressen  här.

Välkommen till Nordiska skolledarkongressen!

 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
12 feb, 2018
Pris

 

2 800 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram