Riskhantering i praktiken

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Riskhantering i praktiken 

Datum & Tid

Datum: 25 apr, 2017 Tid: 10:00 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Riskhanteringen och riskanalysen blir en alltmer viktig del av kommunernas och regionernas/landstingens interna kontrollprocesser. Det är också en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Likaså är det ett ämne som alltmer diskuteras i takt med att flera kommuner och regioner/landsting utvecklat formerna för att arbeta med intern kontroll.

Ekonomerna är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av riskanalysen/riskhanteringen och den interna kontrollen. På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med riskhantering och riskanalys i ett system för intern kontroll och styrning genom att lyssna på företrädare för både kommuner, en region samt från KEF och som arbetar med frågorna.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med riskhantering och riskanalys eller med utformning av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på enhets och/eller på kliniknivå. Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper motsvarande KEFs introduktionskurs för ekonomer eller landstingsekonomer i intern kontroll.

Föreläsare

Kursledare och föreläsare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet. Föreläsare är Anders Hult med 34 års erfarenhet från olika befattningar inom revisionsbranschen, inklusive två år i Toronto, Kanada och närmare tre år i New York. Anders har i första hand arbetat med riskrelaterade frågor, intern styrning och kontroll samt bolagsstyrning. Anders är sedan juni 2013 chief Risk Officer (CRO) vid Trafikförvaltningen (SL) i Stockholm. Jon Larsson, Region Gävleborg. Jon har erfarenhet av att utveckla och tillämpa riskanalysmodeller och metoder vid såväl statlig som landsting/Regionverksamhet. Jan Isberg Bransell, Region Gävleborg. Jan har längre erfarenhet av riskbedömningar och internrevision från statlig verksamhet och arbetar nu som chef för Internkontrollenheten. Christopher Forsberg, säkerhetsstrateg vid stadsledningskontoret Västerås stad. Christopher ansvarar för att implementera, utveckla och förvalta stadens gemensamma modell för riskanalys- och internkontroll.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
23 mar, 2017
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 700 kr

Boka före den 24  februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram