Så får du bättre koll på läget i hemtjänsten med Hypergene

Datum/Tid
Datum: 18 apr, 2018
Tid: 11:00 - 11:40


I det löpande arbetet inom hemtjänsten kan det vara svårt att överblicka hur mycket insatser som beviljats, hur mycket som planerats och hur mycket som till sist kommer brukaren till godo. För att kunna följa upp och utveckla verksamheten krävs ofta en omfattande administration som utmynnar i rapporter med bristande datakvalitet och begränsade möjligheter att analysera utfall.

I detta webinar berättar bland annat Ängelholms kommun om hur de fått bättre koll på Hemtjänsten samt utvecklat sin styrmodell och stödet till verksamheten. Med Hypergene får de idag snabbt och enkelt svar på frågor om hur mycket insatser som beviljats samt hur mycket som planerats och utförts. Både chefer och medarbetare får tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal som t.ex. följsamhet, produktivitet och kontinuitet. På daglig basis kan idag resurser bättre optimeras till nytta för brukarna.

Läs mer på Hypergene.se >>

Pris

Kostnadsfritt

Arrangör

Hypergene

Sista anmälningsdag

18 apr, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Webbinarier Hypergene

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer