Så får du bättre koll på läget i hemtjänsten

Kursform: Hypergene
Mer information om kursen: Webbinarier Hypergene 

Datum & Tid

Datum: 5 dec, 2017 Tid: 11:00 - 12:00

I det löpande arbetet inom hemtjänsten kan det vara svårt att överblicka hur mycket insatser som beviljats, hur mycket som planerats och hur mycket som till sist kommer brukaren till godo. För att kunna följa upp och utveckla verksamheten krävs ofta en omfattande administration som utmynnar i rapporter med bristande datakvalitet och begränsade möjligheter att analysera utfall.

I detta webbinar berättar bland annat Ängelholms kommun om hur de fått bättre koll på Hemtjänsten samt utvecklat sin styrmodell och stödet till verksamheten. Med Hypergene får de idag snabbt och enkelt svar på frågor om hur mycket insatser som beviljats samt hur mycket som planerats och utförts. Både chefer och medarbetare får tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal som t.ex. följsamhet, produktivitet och kontinuitet. På daglig basis kan idag resurser bättre optimeras till nytta för brukarna.

Webbinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via http://www.hyperuser.se/.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
5 dec, 2017
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram