Så får förvaltningsledning och rektorer ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet

Datum & Tid

Datum: 15 mar, 2017 Tid: 11:00 - 12:00

Hypergenes lösning för skolrapportering är ett praktiskt verktyg för att effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet och ge snabb information om verksamheten. Lyssna till hur förvaltningsledning och skolledning kan följa viktiga nyckeltal och få information om personal, ekonomi och elevernas resultat på ett samlat och lättillgängligt sätt.

Webinaret i korthet:

• Visning av rapporter som ingår i skolpaketet: betyg, gymnasiebehörighet, resultat på nationella prov, frånvaro mm.
• Presentation av hur du får bättre överblick av alla nyckeltal samt hur du enkelt kan jämföra resultat mellan enheter, med andra kommuner och rikssnittet
• Hur planerings- och uppföljningsarbetet effektiviseras genom ökad automatisering. Det innebär att tid som läggs på att administrera det systematiska kvalitetsarbetet kan minskas till förmån för det pedagogiska uppdraget

Webinarsvit

Webinaret ingår i en serie om tre webinars där du får ta del av hur kommuner med stöd av Hypergene kan digitalisera sina styrprocesser – både inom olika förvaltningar och inom kommunledningen – och vilka effekter det får. De kostnadsfria webinaren vänder sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av Hypergene inom det område respektive webinar behandlar. Läs mer om övriga webinars här.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
15 mar, 2017
Anmälan
Pris

Kostnadsfri

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram