Så får förvaltningsledning och rektorer ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet med Hypergene

Kursform: Hypergene
Mer information om kursen: Webbinarier Hypergene 

Datum & Tid

Datum: 24 apr, 2018 Tid: 11:00 - 11:40

Inom skolans värld är det ofta en utmaning att både nå kommunpolitikernas mål och verkställa det Skolverket föreskriver. Skolans intressenter ställer dessutom höga krav på återkoppling och rapportering. Med knappa resurser och många krav på verksamheten blir det därför allt viktigare att använda resurser rätt.

I detta webinar visar vi hur du kan förbättra möjligheten att planera och följa verksamhet, skola och elev, samt se vilka insatser som behöver göras. Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett levande arbete i vardagen. Samtidigt kan arbetsbelastningen kring administrativa processer inom skola minskas.

Hypergenes lösning för skolrapportering är ett praktiskt verktyg för att effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet och ge snabb information om verksamheten. Vi visar hur förvaltningsledning och skolledning kan följa viktiga nyckeltal och få information om personal, ekonomi och elevernas resultat på ett samlat och lättillgängligt sätt.

Läs mer på Hypergene.se >>

Kursinformation

Sista anmälningsdag
24 apr, 2018
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram