Bättre koll på ekonomin i hemtjänst samt individ- och familjeomsorg

Kursform: Hypergene

Datum & Tid

Datum: 4 maj, 2017 Tid: 11:00 - 12:00

Hypergene kan ge hemtjänsten svar på frågor om hur mycket insatser som beviljats samt hur mycket som planerats och utförts. Både chefer och medarbetare får tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal som till exempel följsamhet, produktivitet och kontinuitet.

För individ- och familjeomsorg effektiviserar Hypergene analys och uppföljning väsentligt. Via användarvänliga gränssnitt är det smidigt att analysera hela flödet från aktualisering, utredning, beslut och insatser.
Lösningen ger också ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet enligt socialstyrelsens krav – SOSFS 2011:9. Vi visar hur informationsflödet kring kvalitetsarbetet kan automatiseras och stödja samverkan mellan politiken, regelverk och förvaltning.

Webinaret i korthet:

• Hur både chefer och medarbetare kan förses med uppdaterade och relevanta verksamhetsnyckeltal.
• Visning av hur du smidigt kan analysera hela flödet från aktualisering, utredning och beslut till insatser.
• Genomgång av det effektiva stödet för systematiskt kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens krav – SOSFS 2011:9.

Webinarsvit

Webinariet ingår i en serie om tre webinars där du får ta del av hur kommuner med stöd av Hypergene kan digitalisera sina styrprocesser – både inom olika förvaltningar och inom kommunledningen – och vilka effekter det får. De kostnadsfria webinaren vänder sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av Hypergene inom det område respektive webinar behandlar. Läs mer om webinariet här. 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
4 maj, 2017
Anmälan
Pris

Kostnadsfri

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram