Så påverkas samhället av digitalisering och AI under och efter Corona-krisen

Datum/Tid
Datum: 25 maj, 2020
Tid: 13:00 - 15:00


Plats: Distansutbildning

 

Corona-krisen sätter sina spår i alla delar av samhället och inte minst påverkas den kommunala och regionala verksamheten väsentligt av pågående kris. Under dessa två timmar kommer vi att ta 1) Digitalisering och AI som stöd under pandemikrisen och 2) Så påverkas vi av digitalisering och AI efter pandemin.

Det finns många olika sätt man använder digitalisering och AI världen över för att stötta kommuner i krisen, det är ett spännande arbete som pågår. Vi får ta del av exempel och mångfalden i detta, t ex smittspårning, läkemedelsframtagning, social distansering, AI-lärare på distans och mycket annat.

 

De tre megatrenderna Globalisering, Urbanisering och Digitalisering påverkas mycket olika av pandemin. Globaliseringen kan dämpas av exempelvis ett minskat intresse för just-in-time som följd av ett ökat behov av självförsörjning eller beredskapslager. Detta späder på en befintlig skepticism för globalisering i exempelvis USA. Pandemin har av naturliga skäl spridits mest explosionsartat i tätbefolkade områden vilket kanske åtminstone tillfälligt kan dämpa urbaniseringstakten något. Så om två av tre megatrender dämpas är det tvärtom för digitalisering. Vi har under krisen sett en ökad användning av resfria möten, webinarier, digital kulturyttringar, onlineshopping osv. Även om mycket kommer att återgå till det normala efteråt finns starka indikationer på att även tiden efter krisen så kommer efterfrågan av, och acceptansen för, digitaliseringslösningar vara signifikant högre än innan då många vant sig vid nya lösningar.

 

Program – Så påverkas samhället av digitalisering och AI under och efter Corona-krisen (pdf)

 

 

Föreläsare

Göran Lindsjö, Governo AB, rådgivare åt departement, regioner, kommuner, företag och amerikanska organisationer i AI-frågor. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet i Europa och USA.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

 

Pris

Medlem: 995 kr
Icke-medlem: 1295 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

21 maj, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Så påverkas samhället av digitalisering och AI under och efter Corona-krisen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer