Sakta i backarna!

Form: KEF
Mer information: Sakta i backarna! 

Datum & Tid

Datum: 21 sep, 2021 Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

 

– Vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner

Detta föredrag bygger på det projekt som KEF tillsammans med KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) i Lund arbetat intensivt med under 2019-2020 och där en skrift/bok var klar under våren 2020. Vad vi huvudsakligen har kommit fram till genom enkätstudier och intervjuer och hur ekonomerna ser på sin roll kommer att tas upp under detta föredrag.

 

Innehåll

Program: Sakta i backarna! – vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Kort om projektet?
  • Hur kommer ekonomrollen att förändras och vad är mest troligt?
  • Hur digitala är dagens ekonomer och hur ser utvecklingen ut?
  • Vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmsta åren och hur kan Corona-epidemin komma att påverka oss?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och nu även författare i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonomichef, ekonom, controller på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå.

Information

Sista anmälningsdag
3 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram