Seminariedagar & föreningsmöte 2019

Form: KEF
Mer information: Föreningsmöte 2021 

Datum & Tid

Datum: 29 aug, 2019 - 30 aug, 2019 Tid: 10:00 - 14:00

Plats: Linköping Konsert & kongress, Linköping


Välkommen på KEF:s seminariedagar med föreningsmöte i Linköping! Dagarna bjuder på ett innehållsrikt program med
syfte att både inspirera och utveckla dig i din yrkesroll!

Under föreningsmötet delas även ut pris för utmärkelserna ”Årets kommunalekonom” och ”Årets insats”.

 

Program - Seminariedagar & föreningsmöte 2019 (pdf)

 

Ur programmet ser vi bland annat:

 • Framtidsfrågor för dig som ekonom:
  Hur kan du manövrera i den allt bistrare ekonomiska verklighet vi ser kommande år?

  Högkonjukturen börjar plana ut och vi ser framför oss att skatteintäkterna ligger på en lägre ökningstakt än hittills. Samtidigt börjat trycket från befolkningen både i form av er barn och unga, men även er äldre att öka.

  Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

 • Gör ditt budskap attraktivt för andra:
  Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare.

  Samtidigt som man ska inspirera sina kollegor och andra yrkespartners behöver man även kunna hantera riktigt besvärliga samtal och situationer på ett snyggt sätt. Då gäller det att förstå varifrån de vi möter kommer ifrån, vilka värderingar som präglats och kunna kommunicera över gränserna. Elaine ger er de verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Målet är att du som har ordet ska lära dig konsten att göra ditt budskap attraktivt för åhörarna.

  Elaine Eksvärd, retorikexpert, författare och expertkommentator i bl.a. TV4

 

 • Våga Vara Vänlig:
  En föreläsning om medarbetartrivsel och nöjdare kunder

  Respekt och bemötande, Vilket ansvar har du som individ i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön? Vad kan vi tillsammans göra för att locka fram känslan av att vi mår bra och vill gå till jobbet på morgonen. Genom nöjdare medarbetare får vi också nöjdare mottagare.

  Lars Erlman, inspiratör och föreläsare

 

 • Tydligare lagstiftning och normering - vad innebär det?

  Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning innehåller fler och tydligare regler. Det i sin tur påverkar Rådet för kommunal redovisnings normering som också förtydligats av andra skäl.
  Vi redogör för de viktigaste förändringarna och motiven för dessa.

  Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet samt kanslichef i Rådet för kommunal redovisning.

  Ola Eriksson, kanslichef i Kommunalekonomernas förening.

 • Investeringsutmaningar inom vatten- och avloppsbranschen:
  Redovisning av forskningsprojekt som KEF genomfört under 2018.

  Stora investeringsbehov leder till utmaningar avseende planera, genomföra och finansiera investeringar. Hur hanteras dessa utmaningar inom branschen?Redovisning av det forskningsprojekt som KEF genomfört i samarbete med Lunds universitet under 2018 där överskott inom VA-verksamheten varit huvudfrågan.

  Mattias Haraldsson, universitetslektor, Lunds universitet

 • Vanliga fällor och fel i fakturahanteringen

  I processen ”från inköp till betalning”skapas systematiska och ibland helautomatiska kontroller. Hos vissa verksamheter hanterar tredje part hela eller delar av processen. Sammantaget innebär detta en risk. Det kan leda till avvikelser som minskar lönsamheten och som inverkar negativt på respektive verksamhet. I föredraget beskrivs hur ett förbättringsarbete kan bedrivas.

  Lars Fyhr, VD, Refero

 • Kommunalekonomens roll i framtiden:
  – är du rustad för framtidens utmaningar?

  Hur ser ekonomidirektörer och andra på framtidens utmaningar? En dialog om framtidens utmaningar och möjligheter för dig som kommunalekonom.

  Åsa Hedin Karlsson (Region Östergötland)
  Niklas Anemo
  (ekonomidirektör, Ulricehamns kommun)
  Roland Svensson
  (KEF)
  Kella Norlander
  (KEF)

 • Nordanstigsmodellen
  En horisontell helhetsmodell för verksamhetsstyrning

  Att sätta nya processer är alltid utmanande för en organisation. Speciellt när det rör sig om nya typer av styrmodeller. Nordanstigs kommun står precis inför utrullningen sin nya modell för verksamhetsstyrning, så följ med på en resa som innebär ett helt nytt sätt att tänka, för hela organisationen!

  Carina Larsson, projektledare, Nordanstigs kommun
  Erika Gräns
  , konsult, Stratsys

 

Webbsändning

På våra medlemmars begäran satsar vi i år på direktsändning av seminariedagarna via webben. Du har nu möjlighet att följa hela eller delar av konferensens två dagar via webben i stället för på plats. Några av alla fördelar är att ni då kan titta flera kollegor tillsammans samt välja de delar som passar era olika yrkeskompetenser.

Kostnad för att följa programmet via webbsändningen:

Medlem i KEF: 975 kronor ex. moms
Icke medlem: 1 675 kronor ex. moms

Av upphovsrättsliga skäl går det endast att ta del av materialet under direktsändningen.

 

Föreningsmöte

KEF:s föreningsmöte den 29 augusti startar kl. 16.15 och följs av mingel samt middag med underhållning.

Under föreningsmötet delas bland annat utmärkelsen "Årets kommunalekonom" ut, samt pris för "Årets insats". Nominera gärna din egen favorit på kef.se/utmärkelser!

Information

Sista anmälningsdag
30 jun, 2019
Pris

Anmälan 

Avgift för deltagande på plats i Linköping, under seminariedagarna inklusive lunch:

Medlem i KEF: 975 kronor
Icke medlem: 1 675 kronor

Deltagande i föreningsmötet, inklusive middag, är kostnadsfritt för medlemmar.

Eventuell logi bokar och betalar deltagaren själv.

 

 

Webbsändning

Programmet kommer att direktsändas, anmälan görs separat här nedanför.
Kostnad för att följa programmet via webbsändningen:

Medlem i KEF: 975 kronor
Icke medlem: 1 675 kronor

Av upphovsrättsliga skäl går det endast att ta del av sändningen under direktsändning.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram