Sitt vid ratten och inte i baksätet! - Om att styra verksamheten dit vi vill

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 8 sep, 2021 Tid: 10:00 - 11:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Sitt vid ratten och inte i baksätet! - Om att styra verksamheten dit vi vill (pdf)

Styrning av de kommunala verksamheterna kan vara oerhört utmanande då det finns otaliga modeller. Begreppen är många, och ofta går det mode i dem - balanserad styrning, kvalitetsstyrning, målstyrning, ekonomistyrning, och nu på senare tid, tillitsbaserad styrning.

De flesta känner nog att de olika styrmodellerna har sina poänger, men problem uppstår när modellerna läggs lager på lager på varandra. Många gånger finns det delar av olika modeller kvar parallellt i kommunen vilket skapar problem med styrningen. Sanningen är att alla styrmodellerna har sina fördelar, och bör därför användas där de hör hemma. Gör man det på rätt sätt, finns dessutom möjligheten att få de olika styrmodellerna att samverka och även förstärka varandra.

Verksamhetsstyrning 2.0 handlar om att koppla ett helhetsgrepp kring all styrning i en organisation, baserat på en teoretisk modell som bryter mot det hierarkiska grundsynsättet på organisationer, men med grunden i erfarenheter från en mängd positiva, men även negativa, exempel från verkligheten.

Varmt välkomna till ett intresseväckande föredrag om styrning!

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Ulf Atles är föreläsare och har som tidigare utvecklingsansvarig och verksamhetskonsult på Hypergene, under mer än 10 år, i ett 30-tal kommuner, samlat på sig erfarenheter som han i detta seminarium delar med sig av.

Information

Sista anmälningsdag
25 aug, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

 

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram