Skapa en gemensam struktur för kommunens internkontroll!

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 20 okt, 2017
Tid: 10:00 - 11:00


Har ni utmaningar med att levandegöra ert internkontrollarbete? Har ni en tydlig struktur och gemensam process för hur det ska gå till?

Intern styrning och kontroll är en målmedveten process som syftar till att säkerställa organisationens riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Med Stratsys skapas en struktur för planering och uppföljning av internkontrollplanen, anpassat efter organisationens behov. Verktyget hjälper till att skapa ett gemensamt arbetssätt för att exempelvis genomföra riskanalyser och kontrollmoment. En färdig internkontrollplan kan sedan tas ut med några enkla knapptryck.

Under webinaret kommer vi att visa exempel på hur några av våra befintliga kunder arbetar med sin gemensamma internkontrollplan i Stratsys.

Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator. Du kommer självklart ha möjlighet att ställa frågor.

Pris

Kostnadsfritt.

Arrangör

Stratsys

Sista anmälningsdag

20 okt, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Webbinarier Stratsys

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png