Skapa uthålligt fungerande processer

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 25 aug, 2021 Tid: 13:00 - 17:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

 

- Från uppbyggnad av strukturer och förutsättningar till verklig nytta i vardagen

Innehåll – Skapa uthålligt fungerande processer (pdf)

Nyttan av genomtänkta verksamhetsprocesser som fungerar och verkligen används är stor. De flesta organisationer har också tydliga ambitioner att kartlägga, förbättra och implementera processer. Målet är att både öka kundnytta och effektivitet samtidigt som medarbetaren erbjuds ett värdefullt stöd i vardagen. Varje professionell organisation eftersträvar en god förmåga att upprepa sina prestationer, även i detta avseende spelar processer och gemensamma arbetssätt en stor roll.

Den här utbildningen ger dig i komprimerad form, synsätt, konkreta tips och verktyg som leder till framgång för arbetet med verksamhetens processer. I fokus står hur din verksamhet kan skapa uthålligt fungerande processer. Kursen belyser stegen via uppbyggnad av strukturer och förutsättningar, fram till verklig nytta i vardagen.

 

Syfte

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få inspiration och möjlighet att bedöma vilka steg som behövs i din verksamhet för att komma vidare med processarbetet, men också tillräckligt med kunskap för att definiera och initiera ett sådant arbete.

 

Innehåll

 • Uthålligt fungerande processer – vad syftar det till och vilken nytta har det för din verksamhet?
 • Så byggs processer för förutsägbarhet, effektivitet och kundvärde.
 • Hur verksamhetens ledare måste bidra till processarbetet
 • Så definierar och avgränsar du processer
 • Processarbetets byggstenar – så lyckas du med att:
  - Identifiera och förstå kunder och intressenter
  - Kartlägga och kommunicera processer
  -  Utveckla mätsystem
 • Att implementera och använda gemensamma arbetssätt – en övning i samarbete och samspel

 

Kursledare

Kursledare är Anders Ljungberg. Anders har 30 års erfarenhet av processorientering och är en av författarna till böckerna "Processbaserad verksamhetsutveckling" och "Våga vinn – processorientering för alla".

 

Information

Sista anmälningsdag
18 aug, 2021
Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 1 900 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram