Skolekonomi

Form: KEF
Mer information: Skolekonomi 

Datum & Tid

Datum: 27 okt, 2021 - 28 okt, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna en orientering och kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med juridiska och ekonomiska frågor inom skolan. Fokus ligger på lagstiftning, resursfördelning och redovisning. Teori varvas med praktiska exempel.

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättningsavsnittet ”Fördjupade kunskaper nivå 2”. För de av deltagarna som väljer att tentera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas den med en hemtentamen i form av en inlämningsuppgift.

 

Innehåll

Program: Skolekonomi (pdf)

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning.
  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts m.m.
  • Offentliga bidrag på lika villkor.
  • Verksamhetsanalys
  • Redovisning samt räkenskapssammandraget.
  • Resursfördelningsmodeller.

 

Målgrupp

Målgruppen är ekonomer som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som behöver uppdatera sina kunskaper kring juridik, ekonomistyrning och redovisning inom skolans område.

 

Föreläsare

Kursen leds Hans Petersson på KEF. Medverkande är Mona Fridell (SKR), Pia Kron (Sundbyberg) och Göran Andersson (KEF).

 

Information

Sista anmälningsdag
21 okt, 2021
Pris

Medlem: 5 800 kr
Icke-medlem: 6 400 kr

Boka senast 10 september och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram