Skolekonomi

Datum/Tid
Datum: 19 feb, 2020 - 20 feb, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med skolekonomiska frågor.

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer, fortsättningsavsnittet. Kursen avslutas med en tentamen samt en inlämningsuppgift.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Nyanställd i kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Omfattningen är 2 dagar. Vid tillfälle ett introduceras en inlämningsuppgift (examination) som skall lämnas in.

 

Program – Skolekonomi (pdf)

 

Kursledare

Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Pia Kron (Sundbyberg) och Nils-Hugo Johansson /Hans Petersson (KEF).

 

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning. (dag 1)

  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts m.m. (dag 2)

  • Offentliga bidrag på lika villkor. (dag 2)

  • Internredovisning samt räkenskapssammandraget. (dag 1)

  • Resursfördelningsmodeller. (dag 2)

  • Inlämningsuppgift (Examination) introduceras. (dag 2)

  • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Skolverkets statistik. (dag 2)

  • Skolekonomens roll. (dag 2)

 

Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 20 december och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

20 jan, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Skolekonomi

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer