Skolekonomi

Datum/Tid
Datum: 28 okt, 2020 - 29 okt, 2020
Tid: 09:00 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna en orientering och kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med juridiska och ekonomiska frågor inom skolan. Fokus ligger på lagstiftning, resursfördelning och redovisning. Teori varvas med praktiska exempel.

Målgruppen är ekonomer som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som behöver uppdatera sina kunskaper kring juridik, ekonomistyrning och redovisning inom skolans område.

 

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättnings-avsnittet ”Fördjupade kunskaper nivå 2”. För de av deltagarna som väljer att tentera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas den med en hemtentamen i form av en inlämningsuppgift.

 

Program: Skolekonomi (pdf)

 

Föreläsare

Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Pia Kron (Sundbyberg) och Hans Petersson /Göran Andersson (KEF).

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning.
  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts m.m.
  • Offentliga bidrag på lika villkor.
  • Redovisning samt räkenskapssammandraget.
  • Resursfördelningsmodeller.

 

Pris

Medlem: 5 800 kr
Icke-medlem: 6 400 kr

Boka senast 30 september och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

15 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Skolekonomi

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png