Skolekonomi

Datum/Tid
Datum: 19 feb, 2020 - 20 feb, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med skolekonomiska frågor.

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer, fortsättningsavsnittet. Kursen avslutas med en tentamen samt en inlämningsuppgift.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Nyanställd i kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Omfattningen är 2 dagar. Vid tillfälle ett introduceras en inlämningsuppgift (examination) som skall lämnas in.

 

Program – Skolekonomi (pdf)

 

Kursledare

Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Pia Kron (Sundbyberg) och Nils-Hugo Johansson /Hans Petersson (KEF).

 

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning. (dag 1)

  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts m.m. (dag 2)

  • Offentliga bidrag på lika villkor. (dag 2)

  • Internredovisning samt räkenskapssammandraget. (dag 1)

  • Resursfördelningsmodeller. (dag 2)

  • Inlämningsuppgift (Examination) introduceras. (dag 2)

  • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Skolverkets statistik. (dag 2)

  • Skolekonomens roll. (dag 2)

 

Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 20 december och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

20 jan, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Skolekonomi

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png