Skolekonomi

Datum/Tid
Datum: 22 okt, 2019 - 23 okt, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Haymarket by Scandic


Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna en orientering och kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med juridiska och ekonomiska frågor inom skolan. Fokus ligger på lagstiftning, resursfördelning och internredovisning. Teori varvas med praktiska exempel.

 

Målgruppen är ekonomer som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som behöver uppdatera sina kunskaper kring juridik, ekonomistyrning och redovisning inom skolans område.

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättningsavsnittet ”Fördjupade kunskaper nivå 2”. För de av deltagarna som väljer att tentera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas den med en hemtentamen i form av en inlämningsuppgift. Läs mer om certifieringsprogrammet>>

Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Pia Kron (Sundbyberg) och Nils-Hugo Johansson /Hans Petersson (KEF).

 

Program – Skolekonomi (pdf)

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning.
  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts m.m.
  • Offentliga bidrag på lika villkor.
  • Internredovisning samt räkenskapssammandraget.
  • Resursfördelningsmodeller.
  • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Skolverkets statistik.
  • Skolekonomens roll.

 

Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 30 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

23 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Skolekonomi

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer