Skolekonomi

Form: KEF
Mer information: Skolekonomi 

Datum & Tid

Datum: 22 okt, 2019 - 23 okt, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Haymarket by Scandic, Stockholm

Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna en orientering och kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med juridiska och ekonomiska frågor inom skolan. Fokus ligger på lagstiftning, resursfördelning och internredovisning. Teori varvas med praktiska exempel.

 

Målgruppen är ekonomer som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som behöver uppdatera sina kunskaper kring juridik, ekonomistyrning och redovisning inom skolans område.

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättningsavsnittet ”Fördjupade kunskaper nivå 2”. För de av deltagarna som väljer att tentera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas den med en hemtentamen i form av en inlämningsuppgift. Läs mer om certifieringsprogrammet>>

Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Pia Kron (Sundbyberg) och Nils-Hugo Johansson /Hans Petersson (KEF).

 

Program – Skolekonomi (pdf)

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning.
  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts m.m.
  • Offentliga bidrag på lika villkor.
  • Internredovisning samt räkenskapssammandraget.
  • Resursfördelningsmodeller.
  • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Skolverkets statistik.
  • Skolekonomens roll.

 

Information

Sista anmälningsdag
23 sep, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 30 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram