Skolekonomidagar

Form: KEF
Mer information: Skolekonomidagar 

Datum & Tid

Datum: 28 mar, 2022 - 29 mar, 2022 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Skolekonomidagarna är den årliga konferensen och mötesplatsen för alla ekonomer som arbetar med skola och utbildningsfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

 Konferensen genomförs vid tre tillfällen för att du skall kunna välja det tillfälle som passar dig bäst! 

  • Den 28 och 29 mars går den digitalt i Zoom 
  • Den 20 och 21 april går den på plats i Stockholm 
  • Den 9 och 10 maj går den digitalt i Zoom 

Innehåll 

Kursinnehåll – Skolekonomidagar (pdf) 

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ekonom-konferensen är att belysa ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör utbildningsområdet. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion med kollegor. 

 

Föreläsare 

Föreläsare på årets skolekonomidagar är Mona Fridell från SKR, Göran Lingman Persson från KEF, Sofia Wallén Claesson från Härryda kommun, Göran Andersson från KEF och Johan Ernestam från Lärarförbundet. Vi får även lyssna till Stefan Melén och Karin Darin, från SKR. Temadagarna leds av Hans Petersson från KEF. 

 

Program 

Aktuellt från SKR inom utbildningsområdet 

Mona Fridell från SKR redovisar och diskuterar aktuella ämnen och frågeställningar inom utbildningsområdet, bland annat förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Väsentliga punkter i vårpropositionen tas upp, liksom eventuella nyheter om bidragen till enskilda huvudmän. 

 

Resursfördelningsmodell – friskolebidrag i Härryda kommun 

Härryda kommun har under de senaste åren kontinuerligt arbetat med att utveckla sin styrning och uppföljning inom utbildning. Vi får lyssna till ekonom Sofia Wallén Claesson som berättar om hur Härryda kommun kopplar ihop budgetprocess, friskolebidrag och RS. Hon går också på djupet med lokalkostnadsbidrag till fristående för- och grundskola, ett område som blivit alltmer aktuellt på senare år. 

 

Årets skolkommun 

Lärarförbundet har under 20 år delat ut utmärkelsen ”Årets skolkommun”, men har nu bestämt sig för att det är dags att lägga ned. Vi lyssnar på Johan Ernestam som berättar om utmärkelsen och dess utveckling, samt vad man anser utmärker en bra skolkommun. 

 

Hur kan verktyget Excels Power Query stödja analys och uppföljning Power Query är ett måste att känna till för ekonomen? Göran Lingman Persson från KEF ger oss en introduktion till verktyget och exempel på användningsområden. 

 

Öppna jämförelser i grundskola och gymnasieskola 

De senaste åren har SKR gjort flera förändringar i ”öppna jämförelser” i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Nu tar SKR ännu ett steg på den vägen. Den senaste förändringen av var lanseringen av de så kallade kommunrapporterna. I dessa kan varje kommuns resultat jämföras med resultaten i regionen och riket. Vi får lyssna till Stefan Melén och Karin Darin från SKR som beskriver arbetet med öppna jämförelser. 

 

Skolekonomi - Varför är det så svårt? Saknas verkligen resurser för att driva skolan?

Svenska skolor brottas ofta med ekonomiskt underskott och uttrycker dessutom att de ändå har allt för lite resurser att tillgå.
Stämmer resursbristen eller finns det bara ett behov av att synliggöra skolorganisationen. Hur kan huvudman stödja rektor som sällan är ekonomiutbildad, i att planera sin verksamhet mot balanserad budget och dessutom uppleva att man har tillräckligt med resurser för att utföra undervisningen. Vi visar några knep för det! Vi får lyssna till Ulrika Munkby, Produktspecialist Resursplanering Stratsys och Ola Johansson, Senior Konsult Stratsys.

 

Aktuella frågor inom ekonomistyrning och redovisning 

Vad händer inom redovisningen av intäkter och materiella anläggningstillgångar? Hur påverkar det utbildningsområdet? Föreläsare är Hans Petersson och Göran Andersson från KEF .

 

Erfarenhetsutbyte 

Vad har jag lärt mig av pandemin och hur har det förändrat mitt dagliga arbete. Vi samtalar i grupper och delar med oss av erfarenheter.

Information

Sista anmälningsdag
20 mar, 2022
Pris

Medlem: 5 400 kr
Icke-medlem: 6 200 kr

Boka senast 20 februari och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram