Skolekonomidagar

Form: KEF
Mer information: Skolekonomidagar 

Datum & Tid

Datum: 15 apr, 2021 - 16 apr, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den årliga konferensen och mötesplatsen för alla ekonomer som arbetar med skola och utbildningsfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

Innehåll

Kursinnehåll – Skolekonomidagar (pdf) 

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ekonomkonferensen är att belysa ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör utbildningsområdet. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion med kollegor.

 

Program

Aktuellt från SKR inom utbildningsområdet
Mona Fridell från SKR redovisar och diskuterar aktuella ämnen och frågeställningar inom utbildningsområdet. Vi får ta del av pågående och avslutande utredningar, t.ex. berörs direktiven till utredningen om förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Väsentliga punkter i vårpropositionen tas upp liksom eventuella nyheter om bidragen till enskilda huvudmän.


Digitaliseringen, pandemin och framtidens arbetsplatser
Pandemin har skyndat på digitaliseringen, men hur bestående blir förändringarna? Kommer vi att återvända till kontoren och de fysiska mötena när pandemin är över? Kommer framtidens arbetsplats att bli digital och vilken roll får i så fall kontoren? Hur kommer den digitala arbetsplatsen att se ut och vilka verktyg kommer att finnas där? Hur fungerar ledarskap och samarbete i det digitala arbetslivet? Föreläsaren Bo Dahlbom är bl.a. IT professor vid Göteborgs universitet.


Hur använder du ”Fri sökning” i Kolada?
Under förra året förändrades modulen ”Fri sökning” i Kolada. Det är den delen av Kolada där du själv styr dina val. Camilla Eriksson från RKA presenterar hur du kan använda ”Fri sökning” inom utbildningsområdet för att göra ännu mer kvalitativa analyser av din kommun i förhållande till andra kommuner. Du får också chans att träna i Kolada.

 

Reinvesteringar i skollokaler, några redovisning- och momsfrågor
Många kommuner har gjort eller står inför att göra reinvesteringar i befintliga skolor. Vi tar har upp några av de aspekter som måste beaktas i samband med detta, när det gäller redovisning och moms. Göran Andersson från KEF med ett förflutet som samhällsbyggnadschef guidar dig inom området.

Bli bättre på att presentera ditt budskap i PowerPoint
I dagens mediebrus har det blivit allt viktigare att arbeta med att skapa kvalitativa prestationer för att nå fram med ett budskap. Detta föredrag syftar till att ge dig verktyg kring hur du med hjälp av PowerPoint kan kommunicera bättre och mer effektivt. Föreläsare är Anna-Karin Petrusson från Infocell AB. Anna-Karin är specialist på PowerPoint och har gedigen erfarenhet inom området.

Aktuella frågor inom ekonomistyrning och redovisning
Vad händer inom redovisningen av intäkter och materiella anläggningstillgångar? Hur påverkar det utbildningsområdet? Föreläsare är Hans Petersson och Göran Andersson från KEF.

 

Föreläsare

Föreläsare på årets skolekonomidagar är Mona Fridell från SKR, Bo Dahlbom som bl.a. är IT-professor vid Göteborgs universitet, Camilla Eriksson som arbetar som projektledare på RKA och Anna-Karin Petrusson från Infocell AB. Temadagarna leds av Hans Petersson och Göran Andersson från KEF. De medverkar även som föreläsare. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Information

Sista anmälningsdag
10 apr, 2021
Pris

Medlem: 5 400 kr
Icke-medlem: 6 200 kr

Boka senast 20 mars och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram