Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler

Datum & Tid

Datum: 29 jan, 2021 Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Även om räntenivåerna är låga i dagsläget, och kanske även under de närmaste åren, så kommer kostnaderna för lånen högst troligt att öka på sikt. Bör kommuner och regioner finansiera alla investeringar på egen hand eller är det ett klokt alternativ att hyra en del av sina verksamhetsfastigheter?

 

 

Kursinnehåll

 

Kursinnehåll: Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler (pdf)

 

Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler ingår som del två av fem i KEF:s nya utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet Strategisk finansiering och medelsförvaltning. Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning.

Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler arrangeras i samarbete med Kommuninvest och Hemsö Fastighets AB. Det finns även möjlighet att anmäla till hela utbildningsprogrammet som sammantaget består av fem utbildningstillfällen (fem halvdagar). Se Finansprogrammet »

 

Det här lär du dig:

  • Förstå hur finansverksamheten i kommunkoncernen kan styras
  • Förstå skuldportföljens uppbyggnad i förhållande till kommunkoncernens förutsättningar
  • Förstå riskerna i skuldförvaltningen och hur de kan hanteras
  • Hur skapar Hemsö Fastighets AB kund- och samhällsnytta? Vad är affärsidén och hur ser strategierna ut?

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region.

 

Föreläsare

Björn Söderlundh är utlåningschef på Kommuninvest. Björn har tidigare varit ekonomidirektör och finansdirektör i kommunal och privat sektor.

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och kundansvarig på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef.

Rutger Källen är vice VD och CFO på Hemsö där han tidigare även varit finanschef.

Kursledare är Niklas Anemo, kanslichef på KEF.

Information

Sista anmälningsdag
22 jan, 2021
Pris

Medlem: 2 500 kr
Icke-medlem: 2 700 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram