Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler

Datum & Tid

Datum: 28 jan, 2022 Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Även om räntenivåerna är låga i dagsläget, och kanske även under de närmast kommande åren, så kommer kostnaderna för lånen högst troligt att öka på sikt. Bör kommuner och regioner finansiera alla investeringar på egen hand eller är det ett klokt alternativ att hyra en del av sina verksamhetsfastigheter?

 

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler (pdf)

Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler ingår som del två av fem i KEF:s utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet – Strategisk finansiering och medelsförvaltning.
Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning. Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/Äga eller hyra verksamhetslokaler arrangeras i samarbete med Kommuninvest. Det finns även möjlighet att anmäla till hela utbildningsprogrammet som sammantaget består av fem utbildningstillfällen (fem halvdagar). Se Finansprogrammet »

 

Det här lär du dig:

  • Förstå riskerna i skuldförvaltningen och hur de kan hanteras
  • Kunna räkna på skuldförvaltningens totala kostnader
  • Koncernsamordnad finansförvaltning
  • Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör - hur ska man tänka och räkna på området? Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra?

 

För vem passar kursen?

Finansprogrammet riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region.

 

Föreläsare

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och finansrådgivare på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef.

Patrik Stenman är finansrådgivare på Kommuninvest. Patrik har tidigare erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat med utlåning och fastighetsvärdering på bank samt haft olika roller inom finansfunktionen på fastighetsbolag.

Emelie Värja är forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest. Emelie utsågs till Årets Kommunalekonom 2020.

Kursledare är Niklas Anemo, kanslichef på KEF.

Information

Sista anmälningsdag
21 jan, 2022
Pris

Medlem: 2 500 kr
Icke-medlem: 2 700 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram