Stratsys strategi med Best of Breed

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 6 mar, 2018
Tid: 10:00 - 10:45


Utveckling inom området beslutsstöd/verksamhetsstyrning innebär idag en digitaliseringsfråga för stora delar av privat och offentlig sektor. Under åren har det visat sig vara en svår uppgift för kunden att på bästa sätt utvärdera IT-lösningar på marknaden och frågan om digitaliseringsstrategier blir allt viktigare. Stratsys tillsammans med stora delar av marknaden förespråkar och agerar utifrån ”best of breed”-strategin – alltså bästa möjliga lösning/leverantör inom det specifika området och utifrån kundens målbild. Under detta webinar kommer Stratsys prata lite om våra olika integrationsmöjligheter och hur vi tänker kring framtiden.

Pris

Kostnadsfritt

Arrangör

Stratsys

Sista anmälningsdag

6 mar, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Webbinarier Stratsys

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png