Stratsys strategi med Best of Breed

Form: Stratsys
Mer information: Webbinarier Stratsys 

Datum & Tid

Datum: 6 mar, 2018 Tid: 10:00 - 10:45

Utveckling inom området beslutsstöd/verksamhetsstyrning innebär idag en digitaliseringsfråga för stora delar av privat och offentlig sektor. Under åren har det visat sig vara en svår uppgift för kunden att på bästa sätt utvärdera IT-lösningar på marknaden och frågan om digitaliseringsstrategier blir allt viktigare. Stratsys tillsammans med stora delar av marknaden förespråkar och agerar utifrån ”best of breed”-strategin – alltså bästa möjliga lösning/leverantör inom det specifika området och utifrån kundens målbild. Under detta webinar kommer Stratsys prata lite om våra olika integrationsmöjligheter och hur vi tänker kring framtiden.

Information

Sista anmälningsdag
6 mar, 2018
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram