Strukturerad omvärldsanalys i turbulenta tider

Datum/Tid
Datum: 14 apr, 2020
Tid: 15:00 - 16:00


Plats: Distansutbildning

 

Tider av turbulent och snabb förändring i omvärlden ställer särskilda krav på kommuner och regioner. Omvärldsanalys har länge varit en självklar del i sektorns planeringsprocess.

 För rätt perspektiv på hur omvärlden kan påverka olika delar av verksamheten, behövs input från alla delar av organisationen. Utan hela organisationens bidrag till analysen blir den oftast inte tillräckligt konkret. Trots goda förutsättningar fastnar många kommuners och regioners omvärldsarbete i att följa och distribuera mediernas beskrivning av verkligheten. Andra producerar ett alltför teoretiskt underlag. Omvärldsanalys som inte går att agera på riskerar att bli kuriosa.

 

Program: Strukturerad omvärldsanalys i turbulenta tider (pdf)

 

Under webinariet behandlas bl.a.

» Hur ser en effektiv process för omvärldsanalys ut?

  • » Hur organiserar man praktiskt arbetet med bevakning, analys och rapportering? Hur skapas förutsättningar för kunskapsdelning mellan stuprör?
  • » COVID 19 – hur hanterar man effektivt bevakning och analys ett snabbrörligt och turbulent område som Coronavirusets påverkan på en kommun?
    • » Verktygsstöd för omvärldsanalys – checklistor, modeller och IT-stöd.
  • » Praktisk metod för analys genom samverkan – utnyttja kompentensen hos dina bästa medarbetare enkelt och effektivt

 

Föreläsare

Värdar på webinariet är Anders Bretz och Niklas Anemo.

 

Anders Bretz, delägare och en av grundarna av Wide Narrow, har arbetat inom området omvärldsanalys/market intelligence sedan 1998, framför allt med fokus på att hjälpa stora organisationer att organisera effektiva processer och arbetsflöden. Wide Narrows mjukvara för strategisk omvärldsanalys används av de flesta av Sveriges största företag, och man bedriver idag verksamhet över hela Europa och Nordamerika.


Niklas Anemo
, kanslichef för Kommunalekonomernas förening, har ca 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun. I Ulricehamns kommun använde Niklas Wide Narrows mjukvara för omvärldsbevakning och -analys. Sedan Wide Narrow blev KEF-partner i mars 2020 använder KEF mjukvaran för att producera ett återkommande omvärldsbrev. Det första brevet skickades ut till samtliga medlemmar den 18 mars.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i först hand till dig som är involverad i eller leder det strategiska arbetet med planering och styrning i kommuner och regioner. Även du som har ett stort intresse för omvärldsfrågor är såklart välkommen att delta i webinariet.

Pris

Föredraget är avgiftsfritt.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

12 apr, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Strukturerad omvärldsanalys i turbulenta tider

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer