Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursform: Stratsys
Mer information om kursen: Webbinarier Stratsys 

Datum & Tid

Datum: 24 nov, 2017 Tid: 10:00 - 10:45

Har ni svårt att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av verksamheten? Kämpar ni med att sammanställa och redovisa det arbetsmiljöarbete som görs i organisationen?

Stratsys ger organisationer verktyg för att strukturera och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten. Planera, genomför och följ upp centrala aktiviteter för undersökning, riskbedömning och åtgärder med stöd av Stratsys. Tillsammans med enhetliga rapporter förankrade i planen kan ni skapa en röd tråd mellan arbetsmiljöarbetets alla delar i hela organisationen.

Under Webinaret kommer vi att visa exempel på hur några av våra kunder hanterar sitt systematiska arbetsmiljöarbete i Stratsys.

Webinaret sker online och du deltar via din egen dator. Du kommer självklart ha möjlighet att ställa frågor.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
24 nov, 2017
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram