Systematiskt kvalitetsarbete i skolan med Stratsys

Kursform: Stratsys
Mer information om kursen: Webbinarier Stratsys 

Datum & Tid

Datum: 11 apr, 2018 Tid: 10:00 - 10:45

Hur gör andra organisationer för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som hela tiden utvecklas och förbättras? Hur frigör man tid från all administration som istället kan läggas på analys? Se vårt webinar där vi visar upp exempel på hur våra kunder gör. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
- Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen
- Bryt ner de nationella målen – från övergripande mål ner till konkreta aktiviteter
- Koppla nyckeltal mot arbetet med målen
- Prioritera och delegera

Genomför – Do it
- Personlig startsida med ansvar
- Status över nuläget
- Självskattning
- Löpande avrapportering
- Påminnelser via startsida och mail

Följ upp och analysera – Review it
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
- Analysera verksamheten
- Ta ut ett färdigt kvalitetsbokslut

Vi kommer även att visa exempel på hur man kan arbeta med sitt långsiktiga målarbete i Stratsys. Under webinaret kommer ni ha möjlighet att ställa frågor.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
11 apr, 2018
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram