Systemdokumentation och räkenskapsinformation

Datum & Tid

Datum: 24 apr, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Scandic Sjöfartshotellet

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 23 Bokföring trädde i kraft den 1/1 2015. I rekommendationen tydliggörs vad som är räkenskapsinformation och vilka krav som ställs på dokumentation av redovisningssystemet. Kommunalekonomernas förening inbjuder nu till en temadag om ämnet

Målsättningen med dagen är att redogöra för regelverket, redogöra för fallgropar, beskriva hur dokumentation kan byggas upp och ge en grund för hur prioritering av arbetet kan ske för att uppgiften ska bli överkomlig. Under dagen kommer vi också beröra dokumentationens roll för den interna kontrollen.

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Vad innebär reglerna i RKR 23? Vi gör en snabb genomgång av regelverket.
  • Vad är räkenskapsinformation och hur kan man greppa sin räkenskapsinformation, var uppstår svårigheterna att identifiera vad som är räkenskapsinformation? Vad är det man ofta missar?
  • Systemdokumentationens delar, tips och råd hur respektive del kan byggas upp.
  • Prioritering av arbetet, om man nu inte orkar göra allt på en gång – vad är 
viktigast och varför?
  • Arkivering, vad ska man tänka på vid utformning av dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut?

Målgrupp

Temadagen riktar sig i första hand till dig som ansvarar för eller praktiskt ska arbeta med dokumentationen av hela eller delar av redovisningssystemet. Temadagen kan också vara intressant för arkivarier som arbetar med arkivregler för räkenskapsinformation och övriga räkenskapshandlingar.

Föreläsare

Ola Eriksson och Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF).

Information

Sista anmälningsdag
23 mar, 2018
Pris

Medlem: 3 450 kr
Icke-medlem: 4 150 kr

Boka före den 23 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram