Systemdokumentation och räkenskapsinformation

Datum & Tid

Datum: 10 dec, 2021 Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

I Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R1 Bokföring tydliggörs vad som är räkenskapsinformation och vilka krav som ställs på dokumentation av redovisningssystemet. Kommunal ekonomernas förening inbjuder nu till en halvdagsutbildning i ämnet.

Målsättningen är att redogöra för regelverket, beskriva hur dokumentation kan byggas upp och ge en grund för hur prioritering av arbetet kan ske för att uppgiften ska bli överkomlig En genomgång av minikraven utifrån lagstiftningen ges.

 

Program – Systemdokumentation och räkenskapsinformation (pdf)

 

Innehåll

Under eftermiddagen behandlas följande:

  • Vad innebär reglerna i RKR R1? Vi gör en snabb genomgång av regelverket.
  • Vad är räkenskapsinformation och hur kan man greppa sin räkenskapsinformation.
  • Systemdokumentationens delar utifrån lagstiftningen - Tips och råd hur respektive del kan byggas upp.
  • Prioritering av arbetet, om man nu inte orkar göra allt på en gång – vad kan vara en lämplig start
  • Genomgång av mall/en stödstruktur för kartläggning av informationsflöden. (Deltagare erhåller en mall för kartläggning av informationsflöden efter kursen)

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som ansvarar för eller praktiskt ska arbeta med dokumentationen av hela eller delar av redovisningssystemet. Utbildningsdagen är också intressant för arkivarier som arbetar med arkivregler för räkenskapsinformation och övriga räkenskapshandlingar.

 

Föreläsare

Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF)

 

Information

Sista anmälningsdag
3 dec, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 1900 kr
Icke-medlem: 2 300 kr

Boka senast 20 november och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram