Systemdokumentation och räkenskapsinformation

Datum/Tid
Datum: 2 apr, 2020
Tid: 09:30 - 16:00


Plats: Distansutbildning

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

 

I Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R1 Bokföring tydliggörs vad som är räkenskapsinformation och vilka krav som ställs på dokumentation av redovisningssystemet. Kommunalekonomernas förening inbjuder nu till en utbildningsdag i ämnet.

Målsättningen med dagen är att redogöra för regelverket, beskriva hur dokumentation kan byggas upp och ge en grund för hur prioritering av arbetet kan ske för att uppgiften ska bli överkomlig (Vad är minikraven utifrån lagstiftningen).

 

Program – Systemdokumentation och räkenskapsinformation (pdf)

 

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Vad innebär reglerna i RKR R1? Vi gör en snabb genomgång av regelverket.
  • Vad är räkenskapsinformation och hur kan man greppa sin räkenskapsinformation, var uppstår svårigheterna att identifiera vad som är räkenskapsinformation? Vad är det man ofta missar?
  • Systemdokumentationens delar – Tips och råd hur respektive del kan byggas upp.
  • Vad bör dokumentationen kring den sammanställda redovisningen innehålla?
  • Prioritering av arbetet, om man nu inte orkar göra allt på en gång – vad är viktigast och varför?
  • Arkivering, vad ska man tänka på vid utformning av dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut?
  • Genomgång av mall för kartläggning av informationsflöden (Deltagare erhåller mallen efter kursen).

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som ansvarar för eller praktiskt ska arbeta med dokumentationen av hela eller delar av redovisningssystemet. Utbildningsdagen är också intressant för arkivarier som arbetar med arkivregler för räkenskapsinformation och övriga räkenskapshandlingar.

Föreläsare

Ola Eriksson och Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF)

 

Pris

Medlem: 4 450 kr
Icke-medlem: 5 450 kr

Boka senast 14 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

31 mar, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Systemdokumentation och räkenskapsinformation

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar, med undantag för två kurser: ”Coachande förhållningssätt” samt ”Arkivering och hantering av räkenskapsinformation”. Dessa två kurser innehåller moment som gör att de inte fungerar att genomföra som distanskurs och flyttas i stället till hösten. 

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer