Ta kontroll över er verksamhet! – Grundkurs i intern kontroll

Datum & Tid

Datum: 20 maj, 2022 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Har ni den kontroll över verksamheten som kan förväntas av er? Vad krävs för att säkerställa en god intern kontroll?

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Anmälan till kunskapstestet bokas här nedan, intill kursbokningen. 

 

Innehåll

Kursinnehåll: Ta kontroll över er verksamhet! – Grundkurs i intern kontroll (pdf)

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

 

Du lär dig bl a följande:

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • COSO - ramverk för intern kontroll
  • Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön
  • Effektiva kontrollåtgärder
  • Övervakning och utvärdering
  • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson och Göran Persson-Lingman, båda från Kommunalekonomernas förening.
Föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 140 kommuner och regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare. Nedan* kan du beställa boken som är kurslitteratur till denna certifieringskurs, ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?”

 

Köp boken

Du som önskar köpa ett exemplar av boken ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?” av Roland Svensson, för 275 kronor exkl (6%) moms, kan mejla din beställning till roland.svensson@kef.se

 

Information

Sista anmälningsdag
18 apr, 2022
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 18 mars få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram