Teknikekonom, grundkurs

Datum/Tid
Datum: 20 apr, 2020 - 21 apr, 2020
Tid: 09:00 - 16:00


Plats: Distansutbildning

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

 

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomi inom tekniska och samhällsplanerings frågor.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att eller jobbar med det tekniska områdets ekonomifrågor. Nyanställda i kommunen eller ekonom som bytt verksamhetsområde till det tekniska området.

Kursen omfattar två dagar och utgör en grundkurs för ekonomer inom det tekniska området. Påbyggnadskurs i KEF:s certifieringsprogram finns och som utgör en två-dagars fördjupning inom det samhällstekniska området och gata/park.

 

Program – Teknikekonom, grundkurs (pdf)

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande

  • Kommunal redovisning
  • Komponentavskrivningar och grunder exploateringsredovisning
  • Internredovisning och prismodeller
  • Självkostnad
  • Från investeringskalkyler till budget. Investeringsredovisning
  • Upphandlingar och avtal
  • Internkontroll light

 

 

Föreläsare

Medverkande i programmet gör bland annat:

Ola Eriksson har under 40 år varit verksam inom den kommunala sektorn. Ola har en bakgrund som revisor, konsult och systemutvecklare och har som kanslichef för KEF i huvudsak arbetat med kompetensutveckling inom den kommunala verksamheten. Ola har ett omfattande författarskap inom främst redovisning och intern kontroll.

Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, Har lång kommunal erfarenhet inom den kommunala sektorn som ekonomichef och förvaltningschef inom samhällsbyggnad.

 

Pris

Medlem: 7 200 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 20 februari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

13 apr, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Teknikekonom, grundkurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer