Teknikekonom, grundkurs

Datum/Tid
Datum: 6 maj, 2019 - 7 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00

Ort
Postmuseet


Kursen genomförs vid tre tillfällen: 6 och 7 maj samt 4 juni.

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomi inom tekniska, fastighets och samhällsplanerings frågor.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att eller jobbar med det tekniska områdets ekonomifrågor. Nyanställda i kommunen eller ekonom som bytt verksamhetsområde till det tekniska området. Kursen kan med fördel också användas som fortbildning för ekonomer inom området, som behöver komplettera vissa kunskapsluckor.

Kursen omfattar 3 dagar uppdelat på två utbildningstillfällen, 2+1 dag. Vid tillfälle ett introduceras en arbetsuppgift som ska lämnad in vid tillfälle 2 och presenteras.

 

 

Innehåll

Kursinbjudan – Teknikekonom, grundkurs, pdf

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Vad styr verksamheten.
  • Budgetprocessen
  • Kommunal redovisning
  • Komponentavskrivningar
  • Internredovisning och budget
  • Självkostnad
  • Från investeringskalkyler till budget. Investeringsredovisning
  • Upphandlingar och avtal
  • Risker och internkontroll
  • Redovisning av hemuppgift

 

Medverkande i programmet gör bland annat:

Anna Marcusson förbundsjurist, vid SKK sedan 2011. Specialiserad på miljö- och fastighetsrätt. Tidigare verksam som advokat inom samma specialområden. Deltagit som expert i ett antal statliga utredningar, bl.a. Vattenverksamhetsutredningen, Utredning av vissa frågor i minerallagen och nu senast Nätkoncessionsutredningen. Föreläser regelbundet inom specialområdena.

 

Magnus Ljung, förbundsjurist vid SKL sedan 2008. Arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling. Styrelseledamot i BKK, Byggandets kontraktskommitté, som tar fram AB/ABT. Arbetar också med kollektivtrafikfrågor.

 

Nils-Hugo Johansson biträdande kanslichef på KEF. Har lång kommunal erfarenhet inom den kommunala sektorn både som anställd och konsult. Specialiserad på materiella anläggningstillgångar och komponentavskrivningar.

 

Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, Har lång kommunal erfarenhet inom den kommunala sektorn som ekonomichef och förvaltningschef inom samhällsbyggnad.

 

 

 

 

Pris

Medlem: 8 400 kr
Icke-medlem: 9 400 kr

Boka senast 6 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

6 apr, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Teknikekonom, grundkurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png