Konferens för teknikekonomer - Malmö

Form: KEF
Mer information: Teknikekonomdagar 

Datum & Tid

Datum: 25 nov, 2019 - 26 nov, 2019 Tid: 09:30 - 16:30

Vår årligen återkommande konferens med intressanta dagar för alla ekonomer inom teknikområdet. Vi kommer att få flera intressanta föreläsningar kring omvärldsfrågor, investeringar, nyheter från forskningsområdet, coaching, praktiskt case från Malmö stad och nyttorealisering.

 

Program

Konferens för teknikekonomer (pdf) 

 

Dag 1

09.00
Kaffe, inskrivning

 

09:30
Välkommen. Inledning och presentationer

 

09.40
Hantera osäkerheter i investeringsprocessen
Thomas Lillskogen

Problem med kostnadsavvikelser i projekt inträffar relativt ofta. Frågan är vad det beror på och vad vi kan göra åt det. Det kan vara allt från politiska (icke) beslut till en dåligt underbyggd projekterings- och investeringsprocess. Detta kan leda till oerhörda merkostnader och det finns exempel på kulturhus som blivit 10 gånger dyrare än vad som budgeterats, vilket självfallet måste undvikas.

För att möjliggöra en större träffsäkerhet i investeringsprocessen ges därför en introduktion till Successivprincipen. Metoden kan användas som komplement till traditionell kalkylering för att öka säkerheten i din kalkylering och budgetering. Successivprincipen är en metod för helhetsbedömning av projekt med avseende på tids- och kostnadsramar där både risker och möjligheter värderas inkluderat projektmiljöns omvärldsfaktorer.

 

12.30
Lunch

 

13.30
Hur kan jag använda coachande förhållningssätt i mitt arbete?
Göran Andersson

–Lyssna mycket, ställ bra frågor, inte vara för snabb med att komma med färdiga lösningar, ge feedback, spegla det du hör och ser, utmana lagom mycket så det ger motivation.

Detta pass ger en introduktion till coachande förhållningssätt och hur du kan använda det i ditt arbete för att skapa resultat genom ökad motivation, ansvar och utveckling hos dina medarbetare.

 

14.30
Kaffe

 

15.00-16.30
Senaste nytt från forskningsfronten avseende investeringar inom VA
Mattias Haraldsson

Under 2018 och 2019 har det publicerats ett flertal forskningsrapporter som är av intresse för ekonomer som arbetar med vatten- och avloppsverksamheten. Mattias Haraldsson, från ekonomihögskolan i Lund, gör en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna.

 

19.00
Gemensam middag

 

Dag 2

08.30-11.00
Hur säkrar vi realisering av förväntade nyttorna och effekter vid investeringar?
Daniel Jafari

Daniel kommer under detta pass reda ut begreppen kring nyttorealisering, förtydliga innebörden. Fördelen med ett systematiskt arbetssätt för att optimera och säkra hemtagning av förväntade nyttor och effekter av våra investeringar vare sig om det är digitalisering eller någon annan förändring vi satsar skattepengar på inom den offentliga sektorn.

 

11.15-12.00
Gruppuppgift

 

12.00
Lunch

 

13.00 - 14.30
Äga eller hyra verksamhetslokaler?
Henrik Berggren och Patrik Texell

I en tid när kommunerna står inför stora investeringar i verksamhetslokaler har finanseringsfrågan blivit aktuell. Vilka alternativ till finansiering finns det och vad är för- respektive nackdelar med de olika alternativen? Vilka erfarenheter har de kommuner som tidigare valt andra finansieringsformen än den traditionella att äga själv?

 

14.30
Kaffe

 

15.00-16.30
Investeringsstyrning – från teori till praktik
Representant från Malmö stad

Beskrivning av Malmö stads modell för investeringsstyrning och utmaningarna med att implementera modellen i en stor komplex organisation.

 

 

 

Föreläsare

  • Mattias Haraldsson, forskare från ekonomihögskolan i Lund.
  • Daniel Jafari har en IT- och digitaliseringsbakgrund där han har varit verksam sedan början på 80 talet. Senaste 10 åren har han jobbat mer fokuserat med ledning- och styrningskonceptet Nyttorealisering.
  • Henrik Berggren och Patrik Texell är båda erfarna konsulter från PwC.
  • Thomas Lillskogen, Projektkvalitet AB. Thomas har erfarenhet av genomförda projektbaserade på Successivprincipen i bland annat följande kommuner; Norrköping, Linköping, Botkyrka, Falköping samt Stockholms stad.
  • Göran Andersson och Roland Svensson är utbildningsledare på KEF.

Information

Sista anmälningsdag
6 okt, 2019
Pris

Medlem:6 100 kr
Icke-medlem: 6 600 kr

Boka senast 3 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram