Teknikekonomdagarna

Form: KEF
Mer information: Teknikekonomdagar 

Datum & Tid

Datum: 18 nov, 2021 - 19 nov, 2021 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Vår årligen återkommande konferens med intressanta dagar för alla ekonomer inom teknikområdet. Vi kommer att få flera intressanta föreläsningar kring omvärldsfrågor avseende teknikområdet, nytt från forskningsfronten, Power Query, stadsutvecklingsfrågor, solenergi, optimering av elinköp och mycket annat.

 

Innehåll

KONFERENSINNEHÅLL – Teknikekonomdagarna (pdf)

 

Dag 1: 

Mattias Haraldsson – Senaste nytt från forskningsfronten avseende kommunal VA!
(kl. 10-12)

Under 2020 och 2021 har det publicerats ett flertal forskningsrapporter som är av intresse för ekonomer som arbetar med vatten- och avloppsverksamheten.
Mattias Haraldsson, från ekonomihögskolan i Lund, gör en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna. Fördragets fokus kommer att vara strategiska frågor som berör vatten- och avloppsverksamhetens förvaltning av sina befintliga och framtida tillgångar.

 

Göran Persson Lingman – Hur kan verktyget Excels Power Query stödja analys och uppföljning
(kl. 13-15 )

– Power Query ett måste att känna till för ekonomen?
– Hämta och göra ostrukturerad information bearbetningsbar i Excel
– Få Excel att betrakta flera filer i en mapp som om det vore en databas
– Exempel på områden där verktyget kan stödja analys och uppföljning

 

Emmy Linde och Steffanie Esse – Det är väl ändå vi som är experterna?!
(kl. 15.30-16.30 )

Blir det en bättre stad när Malmöborna involveras i stadsutvecklingsfrågorna. Hör Emmy Linde och Steffanie Esse berätta om hur Malmös tekniska förvaltningar jobbar för att få in Malmöbornas kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av staden.

 

 

Dag 2:

 

Göran Andersson – Vilka redovisningsfrågor är utmanande
(kl. 9.15-9.45)

Grupparbete och erfarenhetsutbyte. Vi kör grupper med förutbestämt tema som du väljer själv. Har du önskemål om tema, så kan vi skapa en grupp för det om flera önskar.

 

SolTech – Investering i solenergi ur ett hållbart och offentligt perspektiv
(kl. 10-11)

Solenergi är på stark frammarsch i Sverige som en hållbar energikälla. Förnyelsebara energialternativ är inte bara en fluga utan en förutsättning för att klara våra framtida klimatmål. Tillsammans går vi igenom solenergi för kommunala investeringar som bidrar till en bra energiekonomi både idag och för framtiden.

 

Bas Thijssen och Jesper Cederlöf – Optimering av kommunens el inköp
(kl. 11-12)

El inköp står för en betydande kostnad för kommuner. Stark fluktuerande elpriser gör att det finns stora risker och att kostnader lätt kan skena iväg. Inom Skövde kommun jobbar vi med en aktiv elhandelsstrategi som har gett oss god riskkontroll och starka ekonomiska resultat. Under presentationen kommer vi att berätta hur vi köper in el; inom vilka områden detta har möjliggjort besparingar och ökat kostnadskontroll; samt vilka andra positiva effekter mer kunskap om kommunens elförbrukning har gett oss.

 

Marie Nilsson och Josef Erixon Stora och komplexa investeringar – Erfarenheter från Norrköpings kommun
(kl. 13.00–15.00)

Josef Erixon projektledare på samhällsbyggnadskontoret och Marie Nilsson controller på ekonomi och styrning Norrköpings kommun. De kommer att beskriva de stora investeringarna som är på gång i Norrköping med bland annat Ostlänken.

 

Göran Andersson – Fortsättning redovisning.
(kl. 15.15–15.45)

 

 

För vem passar konferensen?

Ekonomer inom teknik, VA, fastighet, miljö, stadsbyggnad samt ekonomer inom kommunala bolag eller kommunalförbund som arbetar med dessa frågor.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson och Göran Andersson, Kommunalekonomernas förening. Båda har omfattande erfarenhet som praktiker, konsulter och utbildare.

Mattias Haraldsson, forskare från ekonomihögskolan i Lund.

Göran Persson Lingman, processledarexpert på Kommunalekonomernas förening.

Emmy Linde och Steffanie Esse utvecklar strategier och metoder för dialog och involvering på fastighets- och gatukontoret respektive stadsbyggnadskontoret i Malmö stad.

Bas Thijssen, Finanscontroller Skövde kommun. Jesper Cederlöf, Upphandlare och Inköpssamordnare elhandel Skövde kommun.

Josef Erixon projektledare på samhällsbyggnadskontoret och Marie Nilsson controller på ekonomi och styrning Norrköpings kommun.

Information

Sista anmälningsdag
10 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 6 900 kr

Boka senast 24 september och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram