Teknikekonomdagarna

Form: KEF
Mer information: Teknikekonomdagarna 

Datum & Tid

Datum: 1 dec, 2022 - 2 dec, 2022 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Scandic Anglais, Stockholm

 

Vår årligen återkommande konferens med intressanta dagar för alla ekonomer inom teknikområdet. Vi kommer att få flera intressanta föreläsningar kring omvärldsfrågor avseende teknikområdet, nytt fr n forskningsfronten, Power Query, digitalisering av skötselytor, Norrbottniabanan och mycket annat.

 

Innehåll

Innehåll – Teknikekonomdagarna (pdf)

Dag 1:
10.00-12.00 Mattias Haraldsson, forskare Lunds Universitet

Senaste nytt från forskningsfronten avseende kommunal VA!
Under 2021 har det publicerats ett flertal forskningsrapporter som är av intresse för ekonomer som arbetar med vatten- och avloppsverksamheten. Mattias Haraldsson, från ekonomihögskolan i Lund, gör en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna. Fördragets fokus kommer att vara strategiska frågor som berör vatten- och avloppsverksamhetens förvaltning av sina befintliga och framtida tillgångar.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Göran Persson Lingman, KEF

Hur kan verktyget Excels Power Query stödja analys och uppföljning

  • Power Query ett måste att känna till för ekonomen?
  • Hämta och göra ostrukturerad information bearbetningsbar i Excel
  • Få Excel att betrakta flera filer i en mapp som om det vore en databas
  • Exempel på områden där verktyget kan stödja analys och uppföljning

15:30-16:30 Markus Simu, GIS-ingenjör och Johanna Sedig, handläggare

Digitalisering av skötselytor i Luleå kommun - Från 0 m2 till 1,4 miljoner m2
Markus och Johanna kommer berätta om hur Luleå kommun planerade och hanterade Luleås skötselytor innan hösten 2020. Hur vi genomförde projektet med att digitalisera hela Luleå kommuns skötselytor och vilka ekonomiska, arbetsmässiga och andra fördelar vi kan se efter cirka 2 år.

Föredraget kommer ge er fördjupad inblick i Luleå kommuns vardag med skötselytor och hur ett digitaliseringsprojekt kan utveckla, effektivisera och förbättra en verksamhet.

Dag 2:

9.00-9.45 Göran Andersson, KEF

Vilka redovisningsfrågor är utmanande
Vi tar upp aktuella redovisningsfrågor och har erfarenhetsutbyte.

 

10.00-11.00 Magnus Westerstrand, Vattensamordnare

Konsekvenser av skyfallet i Gävle 2021
Magnus berättar om konsekvenserna av förra årets skyfall i Gävle samt hur de hanterade detta.

 

11.00-12.00 Fredrik Nilsson, Fastighetschef

Förskolekoncept i Skellefteå – en kommun i stark tillväxt
Skellefteå är i stark tillväxt och har stort behov av förskolor. De har ett koncept för att tillgodose behoven av förskolor.

12.00-13.00 Lunch

 

13:00-14:00 Gusten Granström VD

NORRBOTNIABANAN- en satsning för tillväxt i Sverige och Europa!
Lyssna på den spännande berättelsen om denna stora satsning!

 

14:00-14.30 Erfarenhetsutbyte med fika

 

14:30-15:45 Marie Nilsson och Josef Erixon, Norrköpings kommun

Stora och komplexa investeringar – Erfarenheter från Norrköpings kommun
Josef Erixon projektledare på samhällsbyggnadskontoret och Marie Nilsson controller på ekonomi och styrning Norrköpings kommun. De kommer att beskriva de stora investeringarna som är på gång i Norrköping med bland annat Ostlänken.

 

15:45-16:00 Uppsummering och avslut

 

För vem passar konferensen?

Ekonomer inom teknik, VA, fastighet, miljö, stadsbyggnad samt ekonomer inom kommunala bolag eller kommunalförbund som arbetar med dessa frågor.

Information

Sista anmälningsdag
1 nov, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 400 kr

Boka senast 30 september och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram