Teknikekonomer inom samhälle och gata/park

Datum/Tid
Datum: 10 mar, 2020 - 11 mar, 2020
Tid: 09:00 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Behöver du mer kunskaper som teknikekonom inom samhälle och gata/park? Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska frågor inom samhälle och gata/park. Fokus ligger på redovisning och övergripande juridiska frågor.

 

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättningsavsnittet ”Fördjupade kunskaper B-nivå”. För de av deltagarna som väljer att examinera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas den med en hemuppgift i form av en inlämningsuppgift.

 

Kursinnehåll – Teknikekonomer inom samhälle och gata/park (pdf)

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Kort praktisk juridisk översikt inom området, PBL, MB, Vattentjänstlagen, Trafikförordning, Vägtrafikkungörelse, Vägmärkesförordning
 • Redovisning av anläggningstillgångar samt exploateringsredovisning
 • God ekonomisk hushållning på verksamhetsnivå
 • Olika sätt att intern prissätta
 • GIS, Geografisk informationssystem för ekonomer
 • Arrenden och nyttjanderättsavtal för ekonomer
 • Avtal för ekonomer
 • Statistik, nyckeltal, jämförelser

 

Föreläsare

 • Olof Moberg förbundsjurist SKL. Arbetar med frågor inom Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

 

 • Ola Eriksson kanslichef, Kommunalekonomernas förening. Ola har deltagit som expert i arbetet med framtagande av den nya lagen om lag om Kommunal bokföring och redovisning. Ola har bl.a. varit huvudförfattare till RKRs idéskrifter om redovisning av markexploatering och genomfört ett stort antal utbildningar om exploateringsredovisning.

 

 • Madeleine Larsson statistiker, RKA. Madeleine har jobbat med att få in den tekniska statistiken i KOLADA, och ansvarar för den nya insamlingen av ”Gatustatistik”.

 

 • Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, Har lång kommunal erfarenhet inom den kommunala sektorn som ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad.

 

Målgrupp

Målgruppen är ekonomer som arbetar inom samhälle och/eller gata/park. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till teknik. För att få ut mesta möjliga av kursen är det en fördel om deltagaren har kunskaper motsvarande teknikekonomer grundkurs alternativt grundkurs i kommunal redovisning.

Pris

Medlem: 7 700 kr
Icke-medlem: 8 700 kr

Boka senast 10 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

20 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Teknikekonomer inom samhälle och gata/park

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png