Teknikekonomer – Samhälle och gata/park

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 29 mar, 2022 - 30 mar, 2022 Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”. För att få tillgodoräkna sig kursen i certifieringsprogrammet så examineras kursen genom en hemuppgift.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Teknikekonomer inom samhälle och gata/park (pdf)

Kursen innehåller redovisningsfrågor som är aktuella inom området såsom skillnad mellan drift och investering, materiella och immateriella anläggningstillgångar. För att gå vidare till exploateringsredovisning. Dessutom lyfter vi blicken lite mot vad som är god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vi kör en liten juridisk översikt med de vanligaste och viktigaste lagarna inom området. Avslutar med GIS och nyckeltal och lite räkenskapssammandrag.

Du lär dig följande:

  • Redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
  • Olika sätt att intern prissätta
  • Arrenden och nyttjanderättsavtal för ekonomer
  • GIS, geografiskt informationssystem för ekonomer
  • Nyckeltal och jämförelse
  • Juridisk översikt inom PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är ekonomer som arbetar inom samhälle och/eller gata/park. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till teknik. För att få ut mesta möjliga av kursen är det en fördel om deltagaren har kunskaper motsvarande teknikekonomer grundkurs alternativt grundkurs i kommunal redovisning.

 

Föreläsare

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunala verksamhet. Allt från ekonom/controller arbete till utbildning och utveckling. Göran har långa erfarenhet som ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är också certifierad coach.

Information

Sista anmälningsdag
21 mar, 2022
Pris

Medlem: 6 200 kr
Icke-medlem: 7 200 kr

Boka senast 29 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram