Teknikekonomer – Samhälle och gata/park

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 23 mar, 2021 - 24 mar, 2021 Tid: 08:30 - 16:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Behöver du mer kunskaper som teknikekonom inom samhälle och gata/park? Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska frågor inom samhälle och gata/park.

 

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättningsavsnittet ”Fördjupade kunskaper B-nivå”. För de av deltagarna som väljer att examinera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas den med en hemuppgift i form av en inlämningsuppgift.

 

Kursinnehåll – Teknikekonomer inom samhälle och gata/park (pdf)

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller redovisningsfrågor som är aktuella inom området såsom skillnad mellan drift och investering, materiella och immateriella anläggningstillgångar. För att gå vidare till exploateringsredovisning. Dessutom lyfter vi blicken lite mot vad som är god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vi kör en liten juridisk översikt med de vanligaste och viktigaste lagarna inom området. Avslutar med GIS och nyckeltal och lite räkenskapssammandrag.

Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”. För att få tillgodoräkna sig kursen i certifieringsprogrammet så examineras kursen genom en hemuppgift.

 

Du lär dig följande:

  • Redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
  • Olika sätt att intern prissätta
  • Arrenden och nyttjanderättsavtal för ekonomer
  • GIS, geografiskt informationssystem för ekonomer
  • Nyckeltal och jämförelse
  • Juridisk översikt inom PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är ekonomer som arbetar inom samhälle och/eller gata/park. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till teknik. För att få ut mesta möjliga av kursen är det en fördel om deltagaren har kunskaper motsvarande teknikekonomer grundkurs alternativt grundkurs i kommunal redovisning.

 

Föreläsare

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunala verksamhet. Allt från ekonom/controller arbete till utbildning och utveckling. Göran har långa erfarenhet som ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är också utbildad coach.

Madeleine Windrot statistiker hos RKA. Madeleine har jobbat med att få in den tekniska statistiken i KOLADA, och ansvarar för den nya insamlingen av ”Gatustatistik”.

Sonja Tegeback-Hjort geodatachef i Sigtuna kommun sedan 2018. Är utbildad ekonom och har arbetat med kommunal ekonomi sedan 2011 inom både skola och teknisk förvaltning.

 

Information

Sista anmälningsdag
15 mar, 2021
Pris

Medlem: 6 700 kr
Icke-medlem: 7 700 kr

Boka senast 23 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram