Temadag: Effektivare kommuner och regioner

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 9 dec, 2021 Tid: 09:45 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Välkommen till en intressant dag på temat effektivare kommuner och regioner och lyssna på några av Sveriges främsta experter på området!

Under dagen får ni lyssna till olika föredrag med spännande exempel och innehåll t ex:
Hur lyckas de bästa verksamheterna, Hur har administrationen effektiviserats inom Västerås stad och
Hur kan vi förändra hur din verksamhet förändras – bortom förändringsledningens traditioner.

 

Program

Program – Temadag: Effektivare kommuner och regioner (pdf) 

 

Sveriges bästa verksamheter

– Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare, och samtidigt nå fantastiska resultat?

Henrik Eriksson, professor och författare till boken ”Sveriges bästa verksamheter”

Henrik Eriksson är professor vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation. Henrik har forskat på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin forskning i den populärvetenskapliga boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen.

Under passet får du bl.a lyssna till:

 • Fem principer som gör verksamheter bättre
 • Vad som leder till framgång enligt forskning
 • Varför förbättring är att föredra framför implementering och förändring
 • Exempel från framgångsrika organisationer

 

 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011 – och vad hände sedan?

Mariann Nordin, avdelningschef för Service och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset

År 2011 fick Service och Logistik (SoL) utmärkelsen Svensk Kvalitet med motivationen ”SoL tjänar som ett gott föredöme för kunddriven verksamhetsutveckling och har genom sitt mångåriga strukturerade och uthålliga kvalitetsarbete gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet”. Vad ledde fram till att vi blev ett föredöme?

 • Hur vi skapade en mer attraktiv och effektiv arbetsplats med friskare medarbetare
 • Exempel på positiva effekter för den direkta vårdverksamheten och patienterna
 • Våra framgångsfaktorer
 • Nu har det gått 10 år och var står vi idag?

 

 

Kvalitetsutveckling och hållbar framgång för att möta kommuner och regioners utmaningar

Annette Björnson, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling
SIQ är ett forskningsinstitut som samlar, skapar och sprider kunskap om hållbar framgång.

Kommuner och regioner står inför många utmaningar. Genom ökad förståelse och insikt om kvalitetsutveckling och hållbar framgång kan förutsättningar skapas som bidrar till att verksamheten bli mer effektiv och påsåsätt mer framgångsrik.

Under passet tar vi bland annat upp:

 • Vad är kvalitet och kvalitetsutveckling
 • Hur kan kvalitetskultur, struktur och systematik bidra till kvalitets- och förbättringsarbete
 • Exempel från Kommunal och regional kvalitetsledning och effektiva sätt att bidra till verksamhetens framgång

 

 

Så jobbar vi med att få till en analys- och effektiviseringskultur i Västerås stad

Hans Nyström, Ekonomidirektör & Cecilia Aldén, Budget- och redovisningschef

Västerås stad har under en längre tid arbetat med effektivisering av administration som en del i effektiviseringsarbetet. Det har varit en spännande resa som innehållit en rad intressanta utmaningar! Under det här passet kommer du få ta del av de viktigaste lärdomarna från de här åren. Vad var framgångsrikt? Vad blev inte som vi tänkt?

Vi går också igenom hur vi ser på effektiviseringsarbetet framåt där en del varit att få till en ny resursfördelningsmodell som skall möjliggöra bättre analyser och ett mer transparent beslutsunderlag med möjlighet till framtida effektiviseringar.

 

 

Förändra hur din verksamhet förändras

– bortom förändringsledningens traditioner

Anders Ljungberg, VD, Trivector LogiQ

Att förändra verksamheten är en utmaning med osäkert utfall. Behovet av förändring kommer oftare och oftare, närmast kontinuerligt – om verksamheten. klarar av det.
Förändringsledning som område erbjuder värdefull kunskap men också en del traditioner och angreppssätt som gått ur tiden. Förändring kan vara ett positivt tillstånd, en upptäcktsresa mot engagerande mål. Förändringens vision och hastighet, och förmåga att i vardagen kunna bedöma om inriktningen är rätt, ersätter därför allt oftare detaljerade planer och mekanisk exekvering. Men hur skapar man förutsättningar för en verksamhet som förändras kontinuerligt, mera naturligt och med större delaktighet?

Under passet får du bl.a lyssna till:

 • Förändringsledningens traditioner och angreppssätt – vad är relevant, mossigt respektive passerat?
 • Nya behov och nya sätt att möjliggöra förändring
 • Hur skapas förutsättningar mera naturligt och med större delaktighet?

Information

Sista anmälningsdag
2 dec, 2021
Anmälan
Pris

Enskilt deltagande: 3 200 kr ex.moms.

**En kommun- eller regionlicens: 10 000 kr ex. moms.

En kommunlicens inkluderar tio mottagare av själva länken till konferensen, men innebär ett obegränsat antal deltagare. Ni kan alltså sitta flera deltagare tillsammans hos en mottagare.

Vid anmälan anges en kontaktperson för er organisation. I god tid före arrangemanget ber vi på KEF att kontaktpersonen skickar e-postadresser till upp till tio mottagare, som då mottar länk till konferensen.

Önskar ni fler än tio mottagare behöver ni ytterligare en licens.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram