Temadag om räkenskapssammandraget för revisorer

Datum & Tid

Datum: 10 nov, 2020 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Vi har nöjet att erbjuda en temadag om räkenskapssammandraget för sakkunniga revisorer tillsammans med SCB. Det kommunala räkenskaps­sammandraget är av stor betydelse för hela det offentliga Sverige. Vi vill nu ge alla sakkunniga revisorer insikt hur räkenskaps­sammandraget (RS) är uppbyggt och hur mycket arbete som läggs i kommunerna.

Det pågår en ständig utveckling av kommunernas räkenskapssammandrag. Många olika användningsområden för data från RS finns, såsom regering och riksdag, politiker lokalt/regionalt, jämförelser mellan olika organisationer mm. Det kanske viktigaste för de som arbetar med att ta fram uppgifterna till RS, är att dessa är så korrekta som möjligt och att uppgifterna sänds in i tid, allt för att underlätta jämförelser.

 

Kursinnehåll – Temadag om räkenskapssammandraget för revisorer (pdf)

 

Ur programmet:

  • Historik och varför RS. Vi startar med att beskriva historiken och syftet med RS, varför alla dessa siffror behövs och hur de är tänkta att användas. Under dagen förklarar vi också sambanden mellan RS och annan ekonomisk statistik som kommunen lämnar till SCB. Idag finns databasen Kolada som till stor del baseras på uppgifter från RS.

 

  • Innehåll och samband. Vi kommer att göra en genomgången av innehåll och samband mellan blankettens olika delar. Vissa uppgifter är förifyllda, men huvuddelen uppgifter ska fyllas i av kommunen.

 

  • Hur arbetar kommunerna med RS. Vi får en kort genomgång kring hur kommunerna arbetar med RS. Kommunernas arbetssätt för att ta fram de uppgifter som efterfrågas i RS skiljer sig åt på många sätt. Utmaningen är att förena hög kvalité med att klara SCB:s tidsgräns för inlämning.

 

  • Användning av data från RS på kommunnivå. Vi kommer att ge en bild av hur data från RS används. SCB publicerar uppgifter från RS i Statikdatabasen (SSD) som vi kommer att visa upp. Varför är det viktigt att vi kan jämföra kommuner rätt? I vilka sammanhang används RS statistiken?

 

Målgrupp

Temadagen riktar sig främst till dig som arbetar som sakkunnig revisor och som reviderar primärkommuner.

 

 

Medverkande

Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, har lång kommunal erfarenhet inom den kommunala sektorn bland annat som ekonomichef.

Sanda Lindgren och Henrik Munth från insamlingsenheten SCB samt föreläsare från enheten för Nationalräkenskaperna på SCB.

Camilla Eriksson, Rådet för kommunal analys (RKA). Camilla har mångårig erfarenhet både av statistik och utbildning inom Kolada.

Information

Sista anmälningsdag
3 nov, 2020
Anmälan
Pris

Pris: 4 500 kr exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram