Temadag om räkenskapssammandraget för revisorer

Datum/Tid
Datum: 5 feb, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Saturnus Konferens


Riksrevisionen har under 2018 publicerat två rapporter, Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga? (RiR 2018:7) och Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig?  (RiR 2018:23). Framförallt i den senare rapporten konstateras stora brister i tillförlitligheten avseende överensstämmelse mellan räkenskapssammandrag och årsredovisning samt efterlevnaden av god redovisningssed i årsredovisningarna. Vi inbjuder nu till en temadag där vi redogör för iakttagelser, lyfter fram risker och diskuterar revisionens roll kopplat till räkenskapssammandraget.

 

Programpunkter

  • Kort genomgång av räkneskapssammandraget, RS, Vi går igenom hur insamlingen görs, vilka delar som ingår och på vilket sätt man kan effektivisera insamlingen.
  • Riksrevisionen, En genomgång av de två rapporter som Riksrevisionen publicerade under 2018, RS – är resultat och balansräkningen tillförlitlig? Och RS som underlag för kostnadsjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga?
  • Är granskning av räkenskapssammandraget något för revisionen? Vi diskuterar om och i så fall hur revisionen kan medverka till bättre kvalitet på räkenskapssammandraget.
  • Tips och råd kring effektiv insamling, Vad är rätt kring insamling, vilka fallgropar finna, vad brukare kunna bli fel och hur får man till en bra fördelning på rätt verksamhet.
  • Avslutande diskussion, Samtliga föreläsare deltar in en avslutande diskussion och frågestund.

 

Målgrupp

Temadagen riktar sig främst till dig som arbetar som sakkunnig revisor med kommuner.

 

Medverkande

Föreläsare är Elisabeth Siegrist (SCB), Lasse Einarson (Riksrevisionen), Per-Åke Brunström. från Skyrev och Nils-Hugo Johansson (KEF).

 

Pris

4 450 kr

Boka för den 14 december och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

8 jan, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Temadag om räkenskapssammandraget för revisorer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png