Temadag om skatteutjämning

Form: KEF
Mer information: Temadag om skatteutjämning 

Datum & Tid

Datum: 18 dec, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Göteborgs Citykonferens, Göteborg

Temadagen kring skatteutjämning med fokus på kostnadsutjämningen fokuserar på det nya förslaget till förändrad kostnadsutjämning som innehåller både uppdateringar och mindre korrigeringar. Inledningsvis på dagen ges en allmän genomgång av kostnads-utjämningen och eftermiddagen fokuserar på det nya förslaget som lämnades till regeringen den 1 oktober.
Dagen lämpar sig för ekonomichefer, redovisningschefer och budgetchefer. Den riktar sig även till politiker och kommunchefer som vill veta mer om det nya förslaget kring kostnadsutjämning.
Målsättningen med dagen är bl.a. skapa en kunskapsbas för en eventuell remissrunda i framtiden.

Innehåll

Kommunalekonomisk utjämning - allt du borde veta men inte vågat/velat frågat om
Idag sker en utjämning av kommunernas inkomster och kostnader inom ramen för systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet uppfattas av många som omfattande och svårförståeligt. Nu har du möjligheterna att lära dig grunderna och få information om aktuella frågor inom området av en expert inom området, Henrik Berggren på PWC. Fokus kommer att läggas på kostnadsutjämningen.

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Det nya förslaget till förändrad kostnadsutjämning innehåller både uppdateringar och mindre korrigeringar och flera förslag på nya eller förändrade beräkningar. För vissa kommuner och landsting leder detta sammantaget till betydande ekonomiska förändringar jämfört med i dag, motsvarande upp till en krona på skatten. Det förslag som är av störst betydelse kan delas in i förslag avseende socioekonomiska skillnader, merkostnader för verksamhet i glesbygd respektive effekterna av befolkningsförändringar. Anders Norrlid som var huvudsekreterare i utredningen, går igenom och redovisar detaljer.

Föreläsare
Temadagarna leds av Hans Petersson i Stockholm och Göteborg samt Göran Andersson i Umeå. Båda kommer från KEF. Vidare medverkar också Henrik Berggren från PWC och Anders Norrlid, huvudsekreterare vid regeringskansliet och kanslichef på RKA.

Information

Sista anmälningsdag
11 nov, 2018
Pris

Medlem: 4 100 kr

Icke medlem: 4 700 kr

Boka fram till den 1 november och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram