Tillitsbaserad styrning för ekonomer i kommuner och regioner

Datum & Tid

Datum: 12 jun, 2020 Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den tillitsbaserade styrningen har blivit alltmer aktuell på senare år, inte minst mot bakgrund av Tillitsdelegationens uppdrag av regeringen. Alltfler kommuner och regioner har börjat ifrågasätta den ökande graden av detalj- och målstyrning eftersom den inte har lett till bättre verksamhet och inte heller en ökad kontroll av vad vi får för resurserna. Därför börjar alltfler att snegla på vad Tillitsdelegationen kommer fram till och vad de kommuner som arbetar tillitsorienterat gör för att lyckas med denna typ av styrning. Vi får under en digital halvdag ta del av vad tillitsbaserad styrning är och lyssna på två kommuner som arbetat mycket med dessa frågor, Helsingborg och Östra Göinge. Varmt välkommen till en spännande eftermiddag!

 

Kursinnehåll: Tillitsbaserad styrning för ekonomer i kommuner och regioner (pdf)

 

Kursinnehåll

Uppmaning till politiker, håll fingrarna borta! – Tillitsstyrning
Östra Göinge kommun har under de senaste 10 åren utvecklat sin egen Göingemodell som baseras på tillitsstyrning. Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, har varit med under hela resan och kommer berätta mer om varför just Östra Göinge lyckats.
Politikens förmåga att våga förnya och låta medarbetarna ta ansvar är nyckeln till framgångssagan.

 

Förändrad styrning i Helsingborgs stad
Helsingborg införde 2019 en förändrad styrmodell för politisk styrning och chefens verksamhetsstyrning. Samtidigt bestämde sig staden för att göra en förflyttning mot en mer tillitsbaserad styrning. En förändring som innebär nya förhållningssätt och nya beteenden för förtroendevalda och tjänstepersoner och där mod är lika viktigt som tillit.

 

Föreläsare

Kursansvarig är Roland Svensson, KEF. Patric Åberg är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun och han kommer att berätta om hur Östra Göinge i praktiken tagit till sig tankarna kring tillitsstyrning. Anders Thornberg är verksamhetscontroller i Helsingborgs stad. Han arbetar med att stärka styrningen i staden och är stödfunktion till förtroendevalda och chefer.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomichefer, ekonomer, controllers, verksamhetsekonomer, verksamhetschefer och politiker som är berörda av styrningen som beslutsfattare eller handläggare i kommunen/regionen.

Information

Sista anmälningsdag
10 jun, 2020
Pris

Medlem: 895  kr
Icke-medlem: 1 295 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram