Tillitsbaserad styrning - Konferens för ekonomer

Datum & Tid

Datum: 23 maj, 2022 Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

På denna intressanta halvdag får vi bekanta oss med två bra exempel på kommuner som lyckats väl med sin tillitsbaserade styrning, Tomelilla och Östra Göinge kommun.

 

Innehåll

Program: Tillitsbaserad styrning – Konferens för ekonomer (pdf)

Den tillitsbaserade styrningen har blivit alltmer aktuell på senare år, inte minst mot bakgrund av Tillitsdelegationens uppdrag av regeringen.

Alltfler kommuner och landsting/regioner har börjat ifrågasätta den ökande graden av detalj- och målstyrning eftersom den inte har lett till bättre verksamhet och inte heller en ökad kontroll av vad vi får för resurserna. Därför börjar alltfler att snegla på vad Tillitsdelegationen kommer fram till och vad de kommuner som arbetar tillitsorienterat gör för att lyckas med denna typ av styrning.

Vi får under en heldag ta del av vad tillitsbaserad styrning är och hur ni kan förhålla er till detta, samt även lyssna på två kommuner som arbetat mycket med dessa frågor, Tomelilla och Östra Göinge. Östra Göinge kommun har under de senaste 10 åren utvecklat sin egen Göingemodell som baseras på tillitsstyrning. Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, har varit med under hela resan och kommer berätta mer om varför just Östra Göinge lyckats. Politikens förmåga att våga förnya och låta medarbetarna ta ansvar är nyckeln till framgångssagan. Tomelilla kommun inledde sin “tillitsresa” för fem år sedan. Det är en resa som har rört sig mellan styrning, ledarskap, kultur och filosofi. Under seminariet ger Stefan Persson en reseskildring och berätta bland annat om hur kommunen framgångsrikt länkar samman tillitsbaserad ledning och styrning med innovation i kommunen. Stefan bemöter också en del av den kritik som den senaste tiden har lyfts mot en tillitsbaserad ledning och styrning.

Varmt välkommen till en spännande dag!

 

Du lär dig bl a följande:

  • Vad innebär tillitsbaserad styrning i praktiken?
  • Vilka är framgångsfaktorerna?
  • Vad bör man undvika?

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till ekonomichefer, ekonomer, controllers, verksamhetsekonomer, verksamhetschefer och politiker som är berörda av styrningen som beslutsfattare eller handläggare i kommunen/regionen.

 

Föreläsare

Kursansvarig är Roland Svensson, KEF, som har arbetat mer än 20 år med styrning i olika delar och i mer än 100 kommuner och regioner.

Patric Åberg är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun och han kommer att berätta om hur Östra Göinge i praktiken tagit till sig tankarna kring tillitsstyrning.

Stefan Persson är utvecklingsstrateg i Tomelilla kommun med uppdrag att skapa förutsättningar för en tillits- och innovationsfrämjande kultur. Han är utbildad filosof och har lång erfarenhet av organisations- och innovationsfrågor i offentlig sektor från bl.a. forskningsinstitutet RISE och en stor mängd Vinnova-finansierade innovationsprojekt.

Information

Sista anmälningsdag
16 maj, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 2 200 kr
Icke-medlem: 2 700 kr

Boka senast 23 mars och få 500 kr rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram