Tillitsbaserad styrning - Konferens för ekonomer

Datum & Tid

Datum: 10 jun, 2021 Tid: 13:00 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den tillitsbaserade styrningen har blivit alltmer aktuell på senare år, inte minst mot bakgrund av Tillitsdelegationens uppdrag av regeringen. Alltfler kommuner och landsting/regioner har börjat ifrågasätta den ökande graden av detalj- och målstyrning eftersom den inte har lett till bättre verksamhet och inte heller en ökad kontroll av vad vi får för resurserna. Därför börjar alltfler att snegla på vad Tillitsdelegationen kommer fram till och vad de kommuner som arbetar tillitsorienterat gör för att lyckas med denna typ av styrning. Vi får under en heldag ta del av vad tillitsbaserad styrning är och hur ni kan förhålla er till detta, samt även lyssna på två kommuner som arbetat mycket med dessa frågor, Helsingborg och Östra Göinge.

 

Kursinnehåll

 

Program: Tillitsbaserad styrning – Konferens för ekonomer (pdf)

 

Östra Göinge kommun har under de senaste 10 åren utvecklat sin egen Göingemodell som baseras på tillitsstyrning. Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, har varit med under hela resan och kommer berätta mer om varför just Östra Göinge lyckats. Politikens förmåga att våga förnya och låta medarbetarna ta ansvar är nyckeln till framgångssagan.

Helsingborg har under ett par år arbetat med att förändra styrningen i staden. En förändrad styrmodell för politisk styrning och ett nytt koncept för chefens verksamhetsstyrning är på plats. Förändringen innebär en förflyttning mot en mer tillitsbaserad styrning med nya förhållningssätt och beteenden för förtroendevalda och tjänstepersoner, där mod är lika viktigt som tillit.

Varmt välkommen till en spännande dag!

 

 

Du lär dig bl a följande:

  • Vad innebär tillitsbaserad styrning i praktiken?
  • Vilka är framgångsfaktorerna?
  • Vad bör man undvika?

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till ekonomichefer, ekonomer, controllers, verksamhetsekonomer, verksamhetschefer och politiker som är berörda av styrningen som beslutsfattare eller handläggare i kommunen/regionen.

 

Föreläsare

Kursansvarig är Roland Svensson, KEF som har arbetat mer än 20 år med styrning i olika delar och i mer än 100 kommuner och regioner/landsting.

Patric Åberg är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun och han kommer att berätta om hur Östra Göinge i praktiken tagit till sig tankarna kring tillitsstyrning.

Anders Thornberg är verksamhetscontroller i Helsingborgs stad. Han arbetar med att stärka styrningen i staden och är stöd till förtroendevalda och chefer.

 

Information

Sista anmälningsdag
3 jun, 2021
Pris

Medlem: 2 200 kr
Icke-medlem: 2 700 kr

Boka senast 9 april och få 500 kr rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram