Tolka finansiella nyckeltal

Form: KEF
Mer information: Tolka finansiella nyckeltal 

Datum & Tid

Datum: 9 dec, 2021 Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

 

Innehåll

Kursinnehåll – Tolka finansiella nyckeltal (pdf)

Vill du öka din kunskap om vilka finansiella nyckeltal vi använder i kommunsektorn för att analysera en kommuns eller regions finansiella ställning och utveckling. Vilka fallgropar finns? Vilka nivåer på nyckeltalen kan kopplas till god ekonomisk hushållning? Hur undviker man att använda för många nyckeltal. Vilka nyckeltal skall man i så fall prioritera? Föreläsning syftar till att utbilda och inspirera kommuner och landsting med att jobba aktivare med finansiella nyckeltal i den finansiella analysen. De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar.

Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar göra goda finansiella analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter. En viktig del i den finansiella analysen är då att skapa kvalitativa nyckeltal som underlättar för beslutsfattarna.

Missa inte denna föreläsning!

 

Föreläsare

Föreläsare är Hans Petersson, som verkar på Kommunalekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan. Han har lång erfarenhet av att utbilda i redovisning på universitetsnivå. Han har utvecklat bl a RK-modellen och den Finansiella profilen, vilket är två analysmodeller som används av merparten av Sverige kommuner. Han har också skrivit flera böcker och skrifter i ämnet och som fördetta ekonom i kommunsektorn upprättat 27 årsredovisningar i fem kommuner.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig ekonomer, kommunchefer och politiker som vill lära sig mer om vilka finansiella nyckeltal vi använder för att analysera en kommuns eller regions ekonom.

Information

Sista anmälningsdag
1 dec, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 1 600 kr
Icke-medlem: 1 800 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram