Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering

Datum & Tid

Datum: 5 okt, 2022 - 6 okt, 2022 Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

10 utbildningsdagar med start 5 oktober 2022 och avslut i juni 2023!

Kursdatum 2022: 5–6 oktober, 13 oktober, 6 december, 9 december.
Kursdatum 2023: 17 mars, 18 april, 1-2 juni, 14 juni.

 

Det finns idag en stor efterfrågan på controllers med inriktning mot investering och exploatering. Kommunerna fortsätter att investera och att ha en omfattande exploateringsverksamhet, som är i stort behov av ekonomisk styrning och uppföljning.

Vi på KEF erbjuder därför ett unikt utbildningsprogram för controllers som jobbar med inriktning mot just investering och exploatering. Kursen riktar sig till dig som precis har börjat eller till dig som ska börja arbeta som controller inom områdena investering och exploatering.

 

Innehåll

Program – Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering (pdf)

Utbildning är indelad i tre olika block som är viktiga för en controller; det första blocket omfattar redovisning och moms, det andra blocket inkluderar lagstiftningar, upphandling och avtal. Block nummer tre har temat utvecklande arbetssätt, som bland annat omfattar hur man som controller stödjer och utvecklar verksamheten på bästa sätt.

Görs alla delar i programmet så erhålls totalt 8 dagar i certifieringsprogrammet på delen fördjupade kunskaper.

 

 

Här nedanför kan du läsa mer om innehållet i de tre olika block som ingår:

Redovisning och moms

Vi går igenom kommunal redovisning och fokuserar på relevanta områden. Vi tittar även på investerings- och exploateringsverksamheten, där moms är en stor fråga och fungerar lite annorlunda.

Det här blocket omfattar totalt fyra kursdagar fördelade på följande tillfällen:
Kursdatum: 5-6 oktober 2022, 13 oktober 2022 samt 9 december 2022.

 

Lagstiftningar, upphandling och avtal

Det finns en rad lagstiftningar som påverkar investering och exploateringsverksamheten. Vi kommer att gå igenom relevanta delar av Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Jordabalken. Vattentjänstlagen utifrån ett exploateringsperspektiv. Dessutom kommer upphandlingslagstiftningen och dess process att gås igenom. En grund för detta är de mallar för entreprenadavtal som finns med, för närvarande AB04.

Det här blocket omfattar totalt tre kursdagar fördelade på följande tillfällen:
Kursdatum: 6 december 2022, 17 mars 2023 och 18 april 2022.

 

Utvecklande arbetssätt

Oavsett hur mycket kunskaper som en controller har så måste förhållningssättet vara att stödja och utveckla verksamheten. Vi kommer att gå igenom coachande förhållningssätt samt grunderna i projekt som är viktiga att veta för en controller.

Kursdatum: 1-2 juni 2023 samt avslutning den 14 juni 2023.

 

Föreläsare

 • Göran Andersson, KEF
 • Hans Petersson, KEF
 • Olof Moberg, SKR
 • Magnus Ljung, SKR
 • Skatteverket

 

Kursdatum

Utbildningen genomförs på distans och omfattar totalt 10 kurs- och erfarenhetsdagar och startar i oktober 2022 och pågår till och med juni 2023. Vi startar den 5 oktober 2022 och avslutar den 7 juni 2023. Utöver detta kommer ett antal erfarenhetsträffar att ordnas där deltagarna, tillsammans med kursledare, kan utbyta erfarenheter inom framför allt redovisning och moms.

 • 5–6 oktober 2022, kl. 08.30–16.30
 • 13 oktober 2022
 • 6 december 2022
 • 9 december 2022
 • 17 mars 2023
 • 18 april 2023
 • 1-2 juni 2023
 • 14 juni 2023

Övrig information

Utbildningsprogrammet genomförs på distans. Utbildningsprogrammet kommer att samköras med KEF:s ordinarie kursutbud, men extra träffar för programmet kommer att finnas. Utöver kursdagarna kommer utbildningsprogrammet även innehålla uppgifter som ska lösas mellan olika kurstillfällen.

För de som ska tillgodoräkna sig delar av utbildningen i KEF:s certifieringsprogram (maximalt åtta dagar på delen fördjupande kunskaper) ska examinationsuppgifter alternativt kunskapstester göras. Avgifter för detta ingår i utbildningsprogrammets kursavgift.

 

Pris

Kostnad för deltagande i utbildningsprogrammet är 29.900 kr exkl.moms, för medlemmar i KEF, för icke medlemmar är priset 33.900 exkl.moms. Boka senast den 5 augusti 2022 och få 2.000 kr i rabatt.

Priset inkluderar 10 utbildningsdagar inklusive kostnader för examinationsarbeten och kunskapstester.

 

Anmälan

Anmälan görs via länken nedan senast 19 september 2022. Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller. Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in.

 

Frågor

Har du frågor om utbildningsprogrammet för controllers, är du välkommen att kontakta Göran Andersson, tel. 0720-61 70 60, e-post: goran.andersson@kef.se

Information

Sista anmälningsdag
19 sep, 2022
Anmälan
Pris

Medlem i KEF: 29.900 kr exkl.moms,
Icke medlemmar: 33.900 exkl.moms.

Boka senast den 2 augusti och få 2.000 kr i rabatt!

 

Priset inkluderar 10 utbildningsdagar inklusive kostnader för examinationsarbeten och kunskapstester.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram