Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering

Datum & Tid

Datum: 28 sep, 2021 - 29 sep, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Det finns idag en stor efterfrågan på controllers med inriktning mot investering och exploatering. Kommunerna fortsätter att investera och att ha en omfattande exploateringsverksamhet, som är i stort behov av ekonomisk styrning och uppföljning.

Vi på KEF erbjuder därför ett unikt utbildningsprogram för controllers som jobbar med inriktning mot just investering och exploatering. Kursen riktar sig till dig som precis har börjat eller till dig som ska börja arbeta som controller inom områdena investering och exploatering.

Utbildningen omfattar totalt 11 kursdagar med start den 28 september 2021 och avslutas den 17 juni 2022. 

 

Kursinnehåll: Utbildningsprogram för controller (pdf)

Kursdatum

 • 28–29 september 2021
 • 8 oktober 2021
 • 8 december 2021
 • 16–17 november 2021
 • 11 mars 2022
 • 26 april 2022
 • 15–17 juni 2022

 

Innehåll

Utbildning är indelad i tre olika block som är viktiga för en controller; det första blocket omfattar redovisning, moms och kalkyler, det andra blocket inkluderar lagstiftningar, upphandling och avtal. Block nummer tre har temat utvecklande arbetssätt, som bland annat omfattar hur man som controller stödjer och utvecklar verksamheten på bästa sätt. Detaljerat innehåll för respektive block hittar du här nedanför

 

Kursinnehåll – tre kursblock

Utbildning är indelad i tre olika block som är viktiga för en controller; det första blocket omfattar redovisning, moms och kalkyler, det andra blocket inkluderar lagstiftningar, upphandling och avtal. Block nummer tre har temat utvecklande arbetssätt, som bland annat omfattar hur man som controller stödjer och utvecklar verksamheten på bästa sätt.

 

Här nedanför kan du läsa mer om innehållet i de tre olika block som ingår:

 • Redovisning, moms och kalkyler
  Vi går igenom kommunal redovisning och fokuserar på relevanta områden. Vi tittar även på investerings- och exploateringsverksamheten, där moms en stor fråga och fungerar lite annorlunda. När det sedan kommer till själva beslutet om att bygga eller ej så är kalkylen för kommunen intressant. Vad måste tas hänsyn till i en exploateringskalkyl och vilka osäkerheter finns det.
  Det här blocket omfattar totalt fyra kursdagar fördelade på följande tillfällen: Kursdatum: 28–29 september 2021, 8 oktober 2021 samt 8 december 2021.

 

 • Lagstiftningar, upphandling och avtal
  Det finns en rad lagstiftningar som påverkar investering och exploateringsverksamheten. Vi kommer att gå igenom relevanta delar av Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Jordabalken. Vattentjänstlagen utifrån ett exploateringsperspektiv. Dessutom kommer upphandlingslagstiftningen och dess process att gås igenom. En grund för detta är de mallar för entreprenadavtal som finns med, för närvarande AB04 och ABT06.
  Det här blocket omfattar totalt fyra kursdagar fördelade på följande tillfällen: Kursdatum är 16–17 november 2021 samt 11 mars och 26 april 2022.

 

 • Utvecklande arbetssätt
  Oavsett hur mycket kunskaper som en controller har så måste förhållningssättet vara att stödja och utveckla verksamheten. Vi kommer att gå igenom coachande förhållningssätt samt grunderna i projektledning som är viktiga att veta för en controller.
  Det här blocket omfattar totalt tre kursdagar: 15–17 juni 2022, vilket beräknas vara på plats någonstans i Stockholmsregionen.

 

Föreläsare

 • Ola Eriksson, KEF
 • Hans Petersson, KEF
 • GöranAndersson,KEF
 • Olof Moberg, SKR
 • Magnus Ljung, SKR
 • Företrädare för Svenskt Vatten

 

Övrig information

En dag i utbildningsprogrammet kommer att samköras med KEF:s ordinarie kursutbud. Utöver kursdagarna kommer utbildningsprogrammet även innehålla uppgifter som ska lösas mellan olika kurstillfällen.

För de som ska tillgodoräkna sig delar av utbildningen i KEF:s certifieringsprogram (maximalt åtta dagar på nivå B och C) ska examinationsuppgifter alternativt kunskapstester göras. Avgifter för detta ingår i utbildningsprogrammets kursavgift.

 

Frågor

Har du frågor om utbildningsprogrammet för controllers, är du välkommen att kontakta Göran Andersson, utbildningsledare på KEF:

Göran Andersson, 0720-61 70 60, goran.andersson@kef.se

 

 

Information

Sista anmälningsdag
31 aug, 2021
Anmälan
Pris

Medlem i KEF: 41.900 kr exkl.moms,
Icke medlemmar: 43.900 exkl.moms.

Boka senast den 1 april och få 2.000 kr i rabatt.

 

Priset inkluderar 11 utbildningsdagar inklusive kostnader för examinationsarbeten och kunskapstester. Kostnader för eventuell logi tillkommer.

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram