Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering

Datum/Tid
Datum: 16 apr, 2020 - 17 apr, 2020
Tid: 09:30 - 15:30


Plats: Distansutbildning

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till två dagars utbildning hur man utvecklar och uppdaterar sin kommun eller landstings årsredovisning och delårsrapport med hänsyn till den nya kommunala redovisningslagstiftningen som infördes 2019. Utbildningen vänder sig till ekonomer som arbetar med att utveckla årsredovisningen och delårsrapporten.

 

Kursinnehåll: Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering (pdf)

 

Innehåll

Årsredovisningen och delårsrapporten är mycket viktiga för bedömning och beslut samt ansvarsutkrävande. Utformning av årsredovisningen och delårsrapport regleras i lagstiftning och rekommendationer. Det ställer stora krav på innehållet i dessa rapporter. Den är även produkter som läses av många olika målgrupper med olika kunskap, vilket ställer krav på layout och pedagogisk utformning.

 

Under dagarna diskuteras hur man utformar och förbättrar sin årsredovisning och delårsrapport. En del dagarna ägnas också till att informera om hur man säkerställer att årsredovisningen anpassas till den nya kommunala redovisningslagstiftningen och de nya rekommendationerna som har utarbetats av Rådet för kommunal redovisning, vilka gäller from 2019 respektive 2020.

 

Fokus under dagarna ligger på hur man utarbetar en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter med tilläggsupplysningar, finansiell analys och redovisning av god ekonomisk hushållning. Vi diskuterar även hur man utformar en drift- och investeringsredovisning utifrån den nya rekommendationen. Tanken är vidare även att under dagen belysa praxis genom att lyfta fram goda exempel från kommuner och region.

 

Föreläsare

Ola Eriksson, och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Pris

Medlem: 6 200 kr
Icke-medlem: 6 900 kr

Boka senast 17 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

9 apr, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer