Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering

Datum & Tid

Datum: 15 jun, 2020 - 16 jun, 2020 Tid: 10:00 - 15:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till två dagars utbildning hur man utvecklar och uppdaterar sin kommun eller landstings årsredovisning och delårsrapport med hänsyn till den nya kommunala redovisningslagstiftningen som infördes 2019. Utbildningen vänder sig till ekonomer som arbetar med att utveckla årsredovisningen och delårsrapporten.

 

Dag 1: 10.00- till ca 16.00

Dag 2 08.30-15.00

Kursinnehåll: Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten utifrån ny lagstiftning och normering (pdf)

 

Innehåll

Årsredovisningen och delårsrapporten är mycket viktiga för bedömning och beslut samt ansvarsutkrävande. Utformning av årsredovisningen regleras detaljerat i lagstiftning och rekommendationer. Det ställer stora krav på innehållet i dessa rapporter. Den är även produkter som läses av många olika målgrupper med olika kunskap, vilket ställer krav layout och pedagogisk utformning.

Under dagarna diskuteras hur man utformar och förbättrar sin årsredovisning och delårsrapport. En del dagarna ägnas också till att informera om hur man säkerställer att årsredovisningen anpassas till den nya kommunala redovisningslagstiftningen och de nya rekommendationerna som har utarbetas av Rådet för kommunal redovisning, vilka gäller from 2019.

Fokus under dagarna ligger på hur man utarbetar en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter med tilläggsupplysningar, finansiell analys och redovisning av god ekonomisk hushållning. Vi diskuterar även hur man utformar en drift- och investeringsredovisning utifrån den nya rekommendationen. Tanken är vidare även att under dagen belysa praxis genom att lyfta fram goda exempel från kommuner och landsting.

 

Föreläsare

Ola Eriksson, och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

 

Information

Sista anmälningsdag
7 jun, 2020
Pris

Medlem: 6 200 kr
Icke-medlem: 6 900 kr

Boka senast 15 april och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram