Utveckla din årsredovisning utifrån 2019 års nya lagstiftning

Datum & Tid

Datum: 11 nov, 2019 - 12 nov, 2019 Tid: 09:30 - 15:30

Plats: Nordic Light hotel, Stockholm

Lag om kommunal bokföring och redovisning har trätt i kraft 2019. I samband med det har samtliga rådets rekommendationer arbetats om och nya rekommendationer är på gång. Förändringarna innebär att samtliga kommuner och regioners årsredovisningar behöver omarbetas till struktur och innehåll i förhållande till tidigare år.

Vi inbjuder därför till två dagars utbildning hur man utvecklar och uppdaterar sin kommun eller regions årsredovisning med hänsyn till de nya reglerna. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla årsredovisningen.

Program - Utveckla din årsredovisning utifrån 2019 års nya lagstiftning (pdf) 

 

Innehåll

Årsredovisningen är mycket viktig för bedömning och beslut samt ansvarsutkrävande. Utformning av årsredovisningen regleras detaljerat i lagstiftning och rekommendationer. Det ställer stora krav på innehållet i årsredovisningen. Den är även en produkt som läses av många olika målgrupper med olika kunskap, vilket ställer krav layout och pedagogisk utformning.

Under dagarna diskuteras hur man utformar och förbättrar sin årsredovisning. En del dagarna ägnas också till att informera om hur man säkerställer att årsredovisningen anpassas till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning och de nya rekommendationerna som har utarbetats av Rådet för kommunal redovisning.

Fokus under dagarna ligger på hur man utarbetar en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter med tilläggsupplysningar, finansiell analys och redovisning av god ekonomisk hushållning. Vi diskuterar även hur man utformar en drift- och investeringsredovisning utifrån vad som är känt om de rekommendationer som är under utarbetande. Tanken är vidare även att under dagen belysa praxis genom att lyfta fram goda exempel från kommuner och landsting.

Deltagarantalet är begränsat. Under dagarna lämnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

 

Föreläsare

Ola Eriksson, och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Information

Sista anmälningsdag
8 okt, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 400 kr

Boka senast 15 september och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram