Utvecklingsprogram för ekonomer i Kommunalförbund

Datum/Tid
Datum: 27 okt, 2020 - 28 okt, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Program – Utvecklingsprogram för ekonomer i Kommunalförbund (pdf)

 

Kommunalförbunden utgör en viktig del för samverkan av kommunernas verksamhet och är ofta ett alternativ för att kunna effektivisera gymnasieskola, räddningstjänst, IT, överförmyndare samt andra viktiga verksamheter. Genom åren har vi insett att många ekonomer och controllers i förbunden inte getts möjlighet till specialanpassad utbildning vilket vi i föreningen vill ändra på. Därför erbjuder KEF ett skräddarsytt utvecklingsprogram för er för att kompetensutvecklas inom relevanta områden och för att vara väl rustade för framtida utmaningar!

Programmet utgörs av fyra kursdagar med option på ytterligare två dagar sent våren 2021.

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Redovisning – relevanta bestämmelser för kommunalförbund
  • Juridik – lagar som gäller för kommunal verksamhet inkl. kommunalförbund
  • Kommunal ekonomi – grundläggande ekonomi
  • Intern kontroll – vad är viktigt att beakta för att säkerställa en god intern kontroll

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, KEF- Kommunalekonomernas förening. Därutöver kommer Ola Eriksson från KEF samt Ove Axelsson, Kommunutbildarna, att delta under programmet. Alla föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare inom sina ämnesområden samt har även skrivit flertalet böcker om bland annat redovisning, intern kontroll och styrning.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer och controllers som arbetar i ett kommunal- eller regionförbund på central nivå, förvaltningsnivå, enhetsnivå eller på en avdelning. Inga förkunskaper krävs för deltagande i detta program.

 

Pris

Medlem: 11 500 kr
Icke-medlem: 12 500 kr

Boka senast 26 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

25 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Utvecklingsprogram för ekonomer i Kommunalförbund

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.